Rekrutacja na rok 2024/2025 trwa. Zapraszamy!

Joanna Rezler-Pluta

Joanna Rezler-Pluta

Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej ze specjalizacją Psychologia Kliniczna oraz Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego. Ukończyła Szkołę Psychoterapii Dzieci i Młodzieży przy Laboratorium Psychoedukacji i Ośrodku ReGeneRacja. Obecnie jest w trakcie 4-letniego Kursu Psychoterapii Systemowej w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie, prowadzącego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.