Rekrutacja na szkolenie rozpoczynające się we wrześniu 2022, zakończy się 22 lipca 2022.

Agnieszka Nawarenko

Psychoterapeutka, ukończyła Studium Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji. Jest również absolwentką Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, a także Studium Pomocy Psychologicznej i Interwencji Kryzysowej Instytutu Psychologii Zdrowia.
Zawodowo związana z Ośrodkiem ReGeneRacja i Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę.
Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową dla dzieci i młodzieży, wspiera rodziców, współpracuje ze szkołami.