Rekrutacja do SPDiM na rok 2023/24 trwa do czerwca 2023 r. Zapraszamy!

Agnieszka Nawarenko

Psychoterapeutka, ukończyła Studium Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji. Jest również absolwentką Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, a także Studium Pomocy Psychologicznej i Interwencji Kryzysowej Instytutu Psychologii Zdrowia.
Zawodowo związana z Ośrodkiem ReGeneRacja i Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę.
Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową dla dzieci i młodzieży, wspiera rodziców, współpracuje ze szkołami.