Zniżka w wysokości kwoty wpisowego dla osób, które wpłacą je w całości:
do 30.03 – 15%, do 30.05 – 10%

Szkoła Psychoterapii Dzieci i Młodzieży 

grafika

Szkoła Psychoterapii Dzieci i Młodzieży jest realizowana w trzech wariantach:

  • dwuletnim dla osób z co najmniej podstawowym szkoleniem z psychoterapii w podejściu psychodynamicznym lub/i systemowym oraz doświadczeniem w pracy psychoterapeutycznej z dziećmi, młodzieżą lub dorosłymi. Osoby dołączające do szkolenia dwuletniego rozpoczynają naukę od II roku. Zajęcia w ramach drugiego i trzeciego roku SPDiM dotyczą głównie konsultacji, diagnozy i psychoterapii indywidualnej dzieci i młodzieży.
  • trzyletnim dla osób, które mają za sobą wstępne szkolenie z psychoterapii i posiadają doświadczenie w obszarze psychologicznej pomocy dzieciom lub młodzieży. Osoby dołączające do szkolenia trzyletniego rozpoczynają naukę od I roku. Zajęcia w ramach pierwszego roku SPDiM mają charakter wprowadzający i dotyczą głównie psychoterapii psychodynamicznej. 
  • czteroletnim dla osób, które mają za sobą wstępne szkolenie z psychoterapii, posiadają doświadczenie w obszarze psychologicznej pomocy dzieciom lub młodzieży oraz są zainteresowane całościowym, 4-letnim szkoleniem psychoterapeutycznym z obszaru psychoterapii dzieci i młodzieży. Zajęcia w ramach czwartego roku dotyczą głównie pracy grupowej z dziećmi i młodzieżą. 

Oznacza to, że zależnie od swoich potrzeb zawodowych i szkoleniowych każdy kandydat będzie mógł skomponować sobie odpowiadający mu tryb nauki, a osoby prowadzące rekrutację udzielą w miarę potrzeb pomocy w tych decyzjach.
Ukończenie naszej szkoły może być traktowane jako część czteroletniego szkolenia wymaganego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Oferujemy naukę w różnych nurtach pokazując możliwości ich integracji na bazie podejścia psychodynamicznego.

W PROGRAMIE m.in.:

 

Rekrutacja 2019

Zapraszamy na kolejną edycję szkolenia specjalistycznego z psychoterapii dzieci i młodzieży. Szkolenie jest realizowane przez dwa współpracujące zespoły: Laboratorium Psychoedukacji i Ośrodek ReGeneRacja w formule zjazdów weekendowych w Warszawie.zobacz szczegóły

Nasi wykładowcy

Zaprosiliśmy do współpracy bardzo doświadczonych, praktykujących psychoterapeutów i psychiatrów, którzy pracują w różnych nurtach: psychodynamicznym, systemowym i behawioralno-poznawczym.

Aktualności

Oto kilka opinii absolwentów Szkoły Psychoterapii Dzieci i Młodzieży

20-07-2016

O zajęciach z prof. Bogdanem de Barbaro pt „Pułapki i osobiste trudy w pracy z rodzicami dzieci i nastolatków.”: Zajęcia z profesorem były dla mnie kluczowe. Pokazały pozycję z jakiej powinno się patrzeć na pacjenta. Pokazały z jaką pokorą nawet po latach pracy należy podchodzić do każdego człowieka.” O zajęciach z dr n. med Maciejem Pileckim pt ADHD – Zaburzenia zachowania – diagnoza i terapia”: ” Brawurowo poprowadzony wykład i genialne scenki. Świetnie […]

Co jest wyjątkowe w naszym szkoleniu?

  1. zajęcia dotyczące określonego zagadnienia (np. zaburzenia całościowe, ADHD i zaburzenia zachowania, zaburzenia lękowe, zaburzenia odżywiania itd.) są prowadzone przez osoby specjalizujące się w nim;
  2. w ramach szkolenia oferujemy stałą superwizję pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą;
  3. umożliwiamy współprowadzenie grup terapeutycznych dla dzieci, półkolonijnych grup interpersonalnych dla dzieci w czasie wakacji i ferii zimowych oraz warsztatów dla rodziców prowadzonych w Ośrodku RegeneRacja.