Zniżka w wysokości kwoty wpisowego dla osób, które wpłacą je w całości:
do 30.03 – 15%, do 30.05 – 10%

grafika

Szkoła Psychoterapii Dzieci i Młodzieży

Szkoła Psychoterapii Dzieci i Młodzieży jest realizowana w dwóch wariantach:

  • dla osób ze wstępnym szkoleniem z psychoterapii i doświadczeniem w obszarze psychologicznej pomocy dzieciom lub młodzieży, będzie to szkolenie 3-letnie, w tym I rok będzie miał charakter wprowadzający i dotyczył będzie głównie psychoterapii psychodynamicznej.
  • dla osób z co najmniej podstawowym szkoleniem z psychoterapii w podejściu psychodynamicznym lub/i systemowym oraz doświadczeniem w pracy psychoterapeutycznej z dziećmi, młodzieżą lub dorosłymi, SPDiM będzie się rozpoczynała od II roku.

 

Po ukończeniu trzeciego roku będzie możliwość kontynuacji szkolenia w formie przede wszystkim superwizji i ćwiczeń.

Ukończenie naszej szkoły może być traktowane jako część czteroletniego szkolenia wymaganego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

 Oferujemy naukę w różnych nurtach pokazując możliwości ich integracji na bazie podejścia psychodynamicznego.

W PROGRAMIE m.in.:

 

Rekrutacja 2019

Zapraszamy na kolejną edycję szkolenia specjalistycznego z psychoterapii dzieci i młodzieży. Szkolenie jest realizowane przez dwa współpracujące zespoły: Laboratorium Psychoedukacji i Ośrodek ReGeneRacja w formule zjazdów weekendowych w Warszawie.zobacz szczegóły

Nasi wykładowcy

Zaprosiliśmy do współpracy bardzo doświadczonych, praktykujących psychoterapeutów i psychiatrów, którzy pracują w różnych nurtach: psychodynamicznym, systemowym i behawioralno-poznawczym.

Aktualności

Oto kilka opinii absolwentów Szkoły Psychoterapii Dzieci i Młodzieży

20-07-2016

O zajęciach z prof. Bogdanem de Barbaro pt „Pułapki i osobiste trudy w pracy z rodzicami dzieci i nastolatków.”: Zajęcia z profesorem były dla mnie kluczowe. Pokazały pozycję z jakiej powinno się patrzeć na pacjenta. Pokazały z jaką pokorą nawet po latach pracy należy podchodzić do każdego człowieka.” O zajęciach z dr n. med Maciejem Pileckim pt ADHD – Zaburzenia zachowania – diagnoza i terapia”: ” Brawurowo poprowadzony wykład i genialne scenki. Świetnie […]

Co jest wyjątkowe w naszym szkoleniu?

  1. zajęcia dotyczące określonego zagadnienia (np. zaburzenia całościowe, ADHD i zaburzenia zachowania, zaburzenia lękowe, zaburzenia odżywiania itd.) są prowadzone przez osoby specjalizujące się w nim;
  2. w ramach szkolenia oferujemy stałą superwizję pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą;
  3. umożliwiamy współprowadzenie grup terapeutycznych dla dzieci, półkolonijnych grup interpersonalnych dla dzieci w czasie wakacji i ferii zimowych oraz warsztatów dla rodziców prowadzonych w Ośrodku RegeneRacja.