Rekrutacja na szkolenie rozpoczynające się we wrześniu 2022, zakończy się 22 lipca 2022.

dr hab. n. med. Maciej Pilecki

Dr hab. n. med. Maciej Pilecki

specjalista psychiatra, specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, specjalista psychoterapii dzieci i młodzieży, psychoterapeuta PTP, PTPP, EAP i superwizor PTP, lider grup Balinta STB. Pełniący obowiązki Kierownika Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży UJ CM, kierownik Oddziału Klinicznego Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Przewodniczący elekt Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP. Wychowanek i wieloletni pracownik krakowskiej Katedry Psychiatrii. Kierownictwo Oddziału i Kliniki objął po dwuletnim pobycie w Kanadzie, gdzie pełnił funkcję adiunkta (assistant professor) i szefa zespołu leczenia zaburzeń odżywania się Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Queens University i Szpitalu Uniwersyteckim w Kingston. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z psychiatrii wieku rozwojowego, psychoterapii, terapii rodzin oraz zaburzeń odżywiania. Doświadczony wykładowca i nauczyciel psychiatrii i psychoterapii.