Rekrutacja na rok 2024/2025 trwa jeszcze tylko do końca MAJA. Zapraszamy!

Patrycja Klimek-Wierzbicka

Patrycja Klimek-Wierzbicka

Absolwentka psychologii na SWPS, a wcześniej farmacji na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Ukończyła całościowe czteroletnie szkolenie w Szkole Psychoterapii Dzieci i Młodzieży. Jest również terapeutką Play Therapy – niedyrektywnej terapii poprzez zabawę. Pracuje psychoterapeutycznie z dziećmi i nastolatkami.

Specjalizuje się również w obszarze klinicznej diagnozy psychologicznej. Ukończyła liczne kursy i szkolenia z tej dziedziny, m.in. neuropsychologię kliniczną dziecka, psychologię traumy dzieci i młodzieży, szkolenia z diagnozy zaburzeń ze spektrum autyzmu (w tym z posługiwania się protokołem obserwacyjnym ADOS-2), ADHD (m.in. z wykorzystywania w diagnozie komputerowego testu MOXO), zaburzeń rozwoju językowego, przyczyn trudności szkolnych i in.