Rekrutacja na rok 2024/2025 trwa jeszcze tylko do końca MAJA. Zapraszamy!

Izabela Budniak

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada certyfikat psychoterapeuty i superwizora Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz certyfikat psychoterapeuty szkoleniowego i superwizora Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej.
Doświadczenie kliniczne zdobywała pracując w publicznej służbie zdrowia w takich jednostkach organizacyjnych jak szpital psychiatryczny, Poradnia Zdrowia Psychicznego, Ośrodek Terapii Dziecka w Środowisku. Teoretyczną podstawą rozumienia pacjentów zarówno dorosłych jak i dzieci była w tych placówkach teoria psychoanalityczna. Od wielu lat pracuje klinicznie w gabinecie prywatnym . Była w grupie założycielskiej Instytutu Psychoanalizy i Psychoterapii a także współtworzyła Szkołę Psychoterapii Psychoanalitycznej przy Polskim Towarzystwie Psychoterapii Psychoanalitycznej. Od wielu lat szkoli kolejne pokolenie psychoterapeutów udzielając superwizji zarówno zespołom terapeutycznym jak i indywidualnie. Uczestniczyła jako superwizor w kursie przygotowującym do uzyskania uprawnień specjalisty psychoterapii dzieci i młodzieży. Nadal podnosi swoje kwalifikacje szkoląc się u psychoanalityków w kraju i za granicą.