Zniżka w wysokości kwoty wpisowego dla osób, które wpłacą je w całości:
do 30.03 – 15%, do 30.05 – 10%

Opłaty

Czteroletnia  Szkoła Psychoterapii Dzieci i Młodzieży 

Wpisowe w wysokości 4100 zł za cztery lata nauki i jest płatne w dwóch ratach po 2050 zł każda: do dwóch tygodni od decyzji o przyjęciu  i do 15.06. 2020. Przewidujemy 15 % zniżki w wysokości wpisowego dla osób, które wpłaca je w całości do 30 marca , oraz 10% dla tych, którzy wpłacą je do 30 maja.

Czesne wynosi 930 zł jest płatne w 46 comiesięcznych ratach (od września 2020 do czerwca 2024) w terminie do 5 dnia miesiąca. Dodatkowo płatne będzie utrzymanie na Kursach Letnich – zgrupowaniach wyjazdowych.

Potwierdzeniem udziału jest dokonanie wpłaty wpisowego.

Trzyletnia  Szkoła Psychoterapii Dzieci i Młodzieży 

Wpisowe w wysokości 3300 zł za trzy lata nauki i jest płatne w dwóch ratach po 1650 zł każda: do dwóch tygodni od decyzji o przyjęciu  i do 15.06. 2020. Przewidujemy 15 % zniżki w wysokości wpisowego dla osób, które wpłaca je w całości do 30 marca, oraz 10% dla tych, którzy wpłacą je do 30 maja.

Czesne wynosi 930 zł jest płatne w 34 comiesięcznych ratach (od września 2020 do czerwca 2021) w terminie do 5 dnia miesiąca. Dodatkowo płatne będzie utrzymanie na Kursach Letnich – zgrupowaniach wyjazdowych.

Potwierdzeniem udziału jest dokonanie wpłaty wpisowego.

Dwuletnia Szkoła Psychoterapii Dzieci i Młodzieży

Wpisowe w wysokości 2100 zł za dwa lata nauki i jest płatne w dwóch ratach po 1050 zł każda: do dwóch tygodni od decyzji o przyjęciu i do 15.06.2020. Przewidujemy 15 % zniżki w wysokości wpisowego dla osób, które wpłaca je w całości do 30 marca, oraz 10% dla tych, którzy wpłacą je do 30 maja.

Czesne wynosi 930 zł  jest płatne w 22 comiesięcznych ratach (od września 2020 do czerwca 2022) w terminie do 5 dnia miesiąca. Dodatkowo płatne będzie utrzymanie na dwóch Kursach Letnich – zgrupowaniach wyjazdowych.

Potwierdzeniem udziału jest dokonanie wpłaty wpisowego.