4 września zamykamy nabór na 1 rok SPDiM.  Rozmowy z kandydatami do Szkoły odbywają się via Skype. Zapraszamy 

Opłaty

Zniżka w wysokości kwoty wpisowego dla osób, które wpłacą je w całości:

  • do 30.03 - 15%,
  • do 10.06 - 10%

4-letnia  Szkoła Psychoterapii Dzieci i Młodzieży 

Wpisowe w wysokości 4100 zł za cztery lata nauki i jest płatne w dwóch ratach po 2050 zł każda: do dwóch tygodni od decyzji o przyjęciu i do 15.06. 2020. Przewidujemy 15 % zniżki w wysokości wpisowego dla osób, które wpłaca je w całości do 30 marca, oraz 10% dla tych, którzy wpłacą je do 30 maja.

Czesne wynosi 980 zł jest płatne w 46 comiesięcznych ratach (od września 2020 do czerwca 2024) w terminie do 5 dnia miesiąca. Dodatkowo płatne będzie utrzymanie na Kursach Letnich – zgrupowaniach wyjazdowych.

Potwierdzeniem udziału jest dokonanie wpłaty wpisowego.

3-letnia  Szkoła Psychoterapii Dzieci i Młodzieży 

Wpisowe w wysokości 3300 zł za trzy lata nauki i jest płatne w dwóch ratach po 1650 zł każda: do dwóch tygodni od decyzji o przyjęciu i do 15.06. 2020. Przewidujemy 15 % zniżki w wysokości wpisowego dla osób, które wpłaca je w całości do 30 marca, oraz 10% dla tych, którzy wpłacą je do 30 maja.

Czesne wynosi 980 zł jest płatne w 34 comiesięcznych ratach (od września 2020 do czerwca 2023) w terminie do 5 dnia miesiąca. Dodatkowo płatne będzie utrzymanie na Kursach Letnich – zgrupowaniach wyjazdowych.

Potwierdzeniem udziału jest dokonanie wpłaty wpisowego.