Od marca 2020, w trybie nagłym,
zaczęliśmy z sukcesami uczyć online!
Rozmowy z kandydatami do SPDiM również odbywają się online.