Z powodu pandemii prowadzimy zajęcia online 🙂 Rozmowy z kandydatami do Szkoły odbywają się via Skype. Zapraszamy 

Program szkolenia

Uprzejmie informujemy że nowa edycja szkolenia wystartuje zgodnie z planem. Pierwszy zjazd odbędzie się w dniach 5-6 września 2020 roku w siedzibie Ośrodka Regeneracja w Warszawie. Jeśli z powodu sytuacji epidemicznej nie będzie to możliwe, zajęcia odbędą się w formie online. Liczymy jednak na spotkanie w tradycyjnej formie we wrześniu. Do zobaczenia !!!   

 

Szkoła Psychoterapii Dzieci i Młodzieży

Program składa się z:

 •  9 lub 10 zjazdów podstawowych w czasie których odbywają się cyklicznie wykłady teoretyczne, ćwiczenia praktyki i superwizja oraz z 
 • 2 lub 3 zjazdów zblokowanych w czasie których zaproponujemy zajęcia teoretyczno-warsztatowe dotyczące określonego zagadnienia, prowadzone przez osobę specjalizującą się w danej tematyce.

W programie znajdą się między innymi następujące przedmioty:

I rok

 1. Historia i podstawowe założenia psychoterapii psychodynamicznej -  Zofia Milska-Wrzosińska oraz Joanna Mieczkowska
 2. Praktyka kliniczna w psychoterapii psychodynamicznej -  Rafał Bornus
 3. Diagnoza w psychoterapii psychodynamicznej - Aldona Czajkowska
 4. Podstawowe zjawiska w procesie psychoterapii psychodynamicznej (mechanizmy, narzędzia, zjawiska i formy) - Ewelina Wiśniewska-Michalak
 5. Wprowadzenie do psychoterapii dzieci i młodzieży - Aldona Czajkowska
 6. Warsztaty praktyki - Joanna Rezler i Agnieszka Róg
 7. Wprowadzenie do systemowej pracy z rodziną - Alina Naporowska
 8. Grupa warsztatowa  - Maksym Kosiński i Marcin Dąbrowski
 9. Superwizja pracy własnej z pacjentami 

II rok

 1. Pierwsza konsultacja rodziców i dziecka – założenia i praktyka -  Edyta Stelmach 
 2. Pierwsza konsultacja nastolatka z rodzicami  – założenia i praktyka  - Katarzyna Brażyńska-Tatarowicz
 3. Psychodynamiczne teorie rozwoju i ich implikacje w praktyce  - Ewa Kołacz
 4. Wprowadzenie do terapii rodzin - perspektywa konstrukcjonizmu społecznego - prof. Bogdan de Barbaro
 5. Metody oparte na dowodach: jak dobrać oddziaływanie do diagnozy (prezentacja przypadków klinicznych) - dr Barbara Arska-Karyłowska
 6. Wstęp do psychopatologii dzieci i młodzieży - Marta Niedźwiedzka
 7. Superwizja pracy psychoterapeutycznej z dziećmi lub młodzieżą (z podziałem na grupy) - Aldona Czajkowska, Edyta Stelmach oraz Katarzyna Waluchowska
 8. Prezentacja nurtów w psychoterapii (CBT, terapia systemowa, psychodynamiczna) w kontekście pracy z dziećmi i młodzieżą z różnych kategorii diagnostycznych: 
  • z zaburzeniami całościowymi  - dr Diana Senator
  • z objawami lękowymi - dr Barbara Arska-Karyłowska oraz dr hab. n. med. Maciej Pilecki
  • z ADHD i zaburzeniami zachowania - dr Barbara Arska-Karyłowska oraz dr hab. n. med. Maciej Pilecki
  • z zaburzeniami nastroju - dr Barbara Arska-Karyłowska oraz dr hab. n. med. Maciej Pilecki
  • z zaburzeniami odżywiania - dr hab. n. med. Maciej Pilecki
  • z zaburzeniami psychotycznymi  - dr hab. n. med. Maciej Pilecki
  • uzależnionymi  - Bożena Maciek – Haściło

III rok

 1. Mentalizacja w terapii wprowadzenie do teorii i praktyki psychoterapeutycznej
   (na podstawie założeń stworzonych przez prof. Petera Fonagy’ego w Instytucie Anny Freud) – Anna Król-Kruczkowska;
 2. Teoria przywiązania – najnowsze osiągnięcia. Teoria oraz warsztaty z zastosowań praktycznych w pracy z dziećmi i rodzinami – dr n. med. Agnieszka Klimowicz;
 3. Pułapki i osobiste trudy w pracy z rodzicami dzieci i nastolatków -  prof. Bogdan de Barbaro
 4. Praca z diadą matka-niemowlę - Justyna Dąbrowska
 5. Psychoterapia dziecka – zasady i zjawiska - Edyta Stelmach
 6. Praca z indywidualna z nastolatkiem - Beata Wójcik
 7. Współpraca z rodzicami - Katarzyna Brażyńska Tatarowicz
 8. Zagadnienia prawne i etyczne w psychoterapii wieku rozwojowego - dr hab. n. med. Maciej Pilecki
 9. Superwizja pracy psychoterapeutycznej z dziećmi lub młodzieżą (z podziałem na grupy) - Aldona Czajkowska, Edyta Stelmach oraz Katarzyna Waluchowska

 

IV rok

 1. Wprowadzenie do psychoterapii grupowej Aldona Czajkowska;
 2. Psychoterapia grupowa dla dzieci - ćwiczenia
 3. Psychoterapia grupowa dla nastolatków - ćwiczenia 
 4. Grupa treningowo-interpersonalna - ćwiczenia Beata Wójcik
 5. Grupa warsztatowa Maks Kosiński i Marcin Dąbrowski
 6. Superwizja psychoterapii indywidualnej i/lub grupowej z dziećmi lub młodzieżą oraz z ich rodzicami (z podziałem na grupy) Aldona Czajkowska, Edyta Stelmach oraz Katarzyna Waluchowska

 

Opisy niektórych zajęć: 

Szkoła Psychoterapii Dzieci i Młodzieży

Prof. dr hab. Bogdan de Barbaro
Pułapki i osobiste trudy w pracy z rodzicami dzieci i nastolatków:

Zamierzam opowiedzieć o tym, na jakie trudności emocjonalne i merytoryczne może natrafić terapeuta podejmujący się pracy z rodzicami osób niepełnoletnich, pozostających w terapii. Więcej uwagi poświęcę pułapce “wiedzenia”, czyli sytuacji, w której terapeuta wyposażony w swoją teorię może nie dostrzec indywidualnego (szczególnego – osobistego) problemu osoby rodzica. Druga pułapka to niebezpieczeństwo rywalizacji z rodzicem i – poprzez to – triangulacji dziecka. Te sytacje będę się starał opisać z perspektywy konstrukcjonizmu społecznego, szukając wyjścia z trudności między innymi poprzez dbaniu o 1. neutralność; 2. hipotezy cyrkularne; 3. wielowersyjność; 4. utrzymywanie stanu zaciekawienia i irrwerencji terapeuty. W swoich zajęciach będę się odnosił do propozycji terapeutycznych Gianfranco Cecchina, Toma Andersena i Harlene Anderson.

Aldona Czajkowska
Pierwsza konsultacja rodziców i dziecka – założenia i praktyka:

Chciałabym podzielić się z Państwem moimi doświadczeniami wyniesionymi z wieloletniej praktyki zawodowej dotyczącej zarówno konsultowania osób dorosłych, nastoletnich oraz rodzin. W mojej pracy przyjmuję założenia psychodynamiczne i systemowe. Zajęcia „Pierwsza konsultacja rodziców i dziecka – założenia i praktyka” będą miały przede wszystkim charakter warsztatowy.

Justyna Dąbrowska
Życie wewnętrzne kobiety w ciąży 

W czasie seminarium omówimy następujące tematy:
1. Ciąża jako kryzys rozwojowy.
2. Ciało w ciąży, czyli co się dzieje w umyśle gdy w jednym ciele są dwie istoty.
3. Czym jest „Przejrzystość psychiczna”, dlaczego daje szansę na reperację.
4. „Matka mojej matki” – jakie przeżycia towarzyszą kobiecie, gdy z dziecka swojej matki staje się matką swojego dziecka.
5. Nowoczesność jako źródło cierpień, czyli wpływ medykalizacji na doświadczenie ciąży i alienację porodu – konsekwencje dla relacji w diadzie.
6. Czy “Gdy rodzi się matka umiera kobieta”? czyli o rewolucji w relacjach ze światem po porodzie.
7. Utracony raj – jak możemy rozumieć obniżenie nastroju i depresję po porodzie.
Tematom będą towarzyszyć przykłady pracy z kobietami.

Dr n. med. Agnieszka Klimowicz
Wstęp do teorii przywiązania, z uwzględnieniem najnowszych osiągnięć w tej dziedzinie, oraz warsztaty z zastosowań praktycznych w pracy z dziećmi i rodzinami:

Dynamic Maturational Model of Attachment and Adaptation jest rozwinięciem Teorii Przywiązania Bowlby’ego i Ainsworth. Twórczyni, Patricia Crittenden, zajmowała się przez lata pomaganiem rodzinom ‘trudnym’, gdzie jednym z podstawowych pytań było czy dziecko należy rodzinie odebrać. Crittenden jest naukowcem zajmującym się badaniami rodzin w których dochodzi do zaniedbania lub nadużycia dzieci. Rozwój DMM został m.in. podyktowany zaskakującymi obserwacjami, np. niektóre z maltretowanych dzieci zachowują się tak, jak dzieci bezpieczne przywiązane, co przeczy podstawowym założeniom teorii przywiązania. Mentalizacja i refleksyjne funkcjonowanie (P. Fonagy) zostały włączone do teorii, i są jednymi z jej głównych filarów.Na warsztatach przedstawię historie rozwoju teorii Bowlby’ego i Ainsworth, a następnie bardziej szczegółowo założenia DMM. Jako ze DMM to metateoria, oparta na najnowszych badaniach naukowych z kilku dziedzin, teoria może być stosowana w rożnych sytuacjach pomocy i interwencji (psycho)terapeutycznych bez względu na przynależność interweniujących do określonej szkoły myślenia. DMM pomaga profesjonalistom zrozumieć dlaczego ludzie robią to co robią, zwłaszcza kiedy ich zachowanie jest niedostosowawcze, naganne lub niebezpieczne. DMM pomaga tez sformułować specyficzne i weryfikowalne hipotezy interwencyjne. Teoria może być stosowana tylko koncepcyjnie. Niemniej istnieją rzetelne narzędzia (rozwojowo odpowiednie), oceny strategii przywiązania, których potencjał zastosowania jest bardzo szeroki – od planowania indywidualnej, czy rodzinnej interwencji terapeutycznej, do zastosowań sadowych (w sprawach rodzinnych i kryminalnych). DMM zwraca uwagi na fakt, ze osoby/rodziny ‘trudne’ sa etykietowane w taki sposób dlatego, ze systemy pomocy ich nie rozumieją albo nie są w stanie zaplanować skutecznej interwencji. Jest to teoria otwarta i nadal dynamicznie się rozwijająca.

Anna Król- Kuczkowska
Mentalizacja- wprowadzenie do teorii i praktyki psychoterapeutycznej. 

Mentalizacja to dzisiaj jedno z najważniejszych pojęć w psychoterapii i rozumieniu zdrowia psychicznego. Wiemy, że to jedna z głównych zdolności umysłowych człowieka.
Skupienie się na tej specyficznie ludzkiej umiejętności, traktowanie jej jako narzędzia terapeutycznej interwencji stanowi podstawę Terapii Opartej na Mentalizacji (MBT). Pierwotnie MBT została stworzona do pracy z głęboko zaburzonymi pacjentami borderline, dzisiaj ma zastosowanie w leczeniu szerokiego spektrum pacjentów, również młodzieży i rodzin.
Podczas zajęć poznamy rozwojowe podstawy zdolności do mentalizowania, najczęstsze przyczyny załamywania się tego procesu i związek z min. próbami samobójczymi i samouszkodzeniami. Przybliżone zostaną podstawy pracy terapeutycznej i formułowania interwencji w paradygmacie MBT. Poznamy również specyfikę kształtowania relacji terapeutycznej w oparciu o procesy mentalizacji.

Dr Diana Senator
Całościowe zaburzenia rozwojowe

Zajęcia poświęcone diagnozie i terapii dzieci ze spektrum autyzmu (włączając zespół Aspergera). Celem zajęć jest rozwijanie umiejętności jak najwcześniejszego rozpoznawania objawów ASD. Uczestnicy ćwiczą się w tej umiejętności analizując nagrania. Omawiane są podstawowe formy pracy terapeutycznej oraz sposoby wspierania dzieci z ASD poza gabinetem. Na kursie przedstawiane są wyniki najnowszych badań dotyczących etiologii oraz patomechanizmu autyzmu wraz z odniesieniem do wielu kontrowersyjnych metod leczenia.

 

Dowiedz się więcej: