Zniżka w wysokości kwoty wpisowego dla osób, które wpłacą je w całości:
do 30.03 – 15%, do 30.05 – 10%

Program szkolenia

Program składa się z zajęć cyklicznych odbywających się przez cały semestr lub rok oraz zblokowanych prezentacji. Cyklicznie odbywać się będą wykłady teoretyczne, ćwiczenia praktyki oraz superwizja. W formie zblokowanej zaproponujemy całodzienne lub półdniowe zajęcia teoretyczno-warsztatowe dotyczące określonego zagadnienia, prowadzone przez osobę specjalizującą się w danej tematyce.

W programie znajdą się między innymi następujące przedmioty:

I rok

 1. Historia i podstawowe założenia psychoterapii psychodynamicznej  Zofia Milska-Wrzosińska
 2. Praktyka kliniczna w psychoterapii psychodynamicznej  Rafał Bornus
 3. Diagnoza w psychoterapii psychodynamicznej Aldona Czajkowska
 4. Podstawowe zjawiska w procesie psychoterapii psychodynamicznej (mechanizmy, narzędzia, zjawiska i formy) Ewelina Wiśniewska-Michalak
 5. Wprowadzenie do systemowej pracy z rodziną Alina Naporowska
 6. Wprowadzenie do psychoterapii dzieci i młodzieży Aldona Czajkowska
 7. Warsztaty praktyki Joanna Rezler i Agnieszka Róg
 8. Superwizja pracy własnej z pacjentami Aldona Czajkowska

II rok

 1. Pierwsza konsultacja rodziców i dziecka – założenia i praktyka  Edyta Stelmach 
 2. Pierwsza konsultacja nastolatka z rodzicami  – założenia i praktyka  Katarzyna Skirmuntt
 3. Psychodynamiczne teorie rozwoju i ich implikacje w praktyce  Ewa Kołacz
 4. Wprowadzenie do terapii rodzin - perspektywa konstrukcjonizmu społecznego  prof. Bogdan de Barbaro
 5. Metody oparte na dowodach: jak dobrać oddziaływanie do diagnozy (prezentacja przypadków klinicznych) dr Barbara Arska-Karyłowska
 6. Wstęp do psychopatologii dzieci i młodzieży Marta Niedźwiedzka
 7. Superwizja pracy psychoterapeutycznej z dziećmi lub młodzieżą (z podziałem na grupy) Aldona Czajkowska, Edyta Stelmach oraz Katarzyna Waluchowska
 8. Prezentacja nurtów w psychoterapii (CBT, terapia systemowa, psychodynamiczna) w kontekście pracy z dziećmi i młodzieżą z różnych kategorii diagnostycznych: 

  • z zaburzeniami całościowymi  dr Diana Senator
  • z objawami lękowymi dr Barbara Arska-Karyłowska oraz dr hab. n. med. Maciej Pilecki
  • z ADHD i zaburzeniami zachowania dr Barbara Arska-Karyłowska oraz dr hab. n. med. Maciej Pilecki
  • z zaburzeniami nastroju dr Barbara Arska-Karyłowska oraz dr hab. n. med. Maciej Pilecki
  • z zaburzeniami odżywiania dr hab. n. med. Maciej Pilecki
  • z zaburzeniami psychotycznymi  dr hab. n. med. Maciej Pilecki
  • uzależnionymi  Bożena Maciek – Haściło

III rok

 1. Mentalizacja w terapii wprowadzenie do teorii i praktyki psychoterapeutycznej
   (na podstawie założeń stworzonych przez prof. Petera Fonagy’ego w Instytucie Anny Freud) – Anna Król-Kruczkowska;
 2. Teoria przywiązania – najnowsze osiągnięcia. Teoria oraz warsztaty z zastosowań praktycznych w pracy z dziećmi i rodzinamidr n. med. Agnieszka Klimowicz;
 3. Pułapki i osobiste trudy w pracy z rodzicami dzieci i nastolatków  prof. Bogdan de Barbaro
 4. Życie wewnętrzne kobiety w ciąży - Justyna Dąbrowska
 5. Praca z diadą matka-niemowlę - Justyna Dąbrowska
 6. Psychoterapia dziecka – zasady i zjawiska - Edyta Stelmach
 7. Praca z indywidualna z nastolatkiem Beata Wójcik
 8. Zagadnienia prawne i etyczne w psychoterapii wieku rozwojowego dr hab. n. med. Maciej Pilecki
 9. Superwizja pracy psychoterapeutycznej z dziećmi lub młodzieżą (z podziałem na grupy) Aldona Czajkowska, Edyta Stelmach oraz Katarzyna Waluchowska

 

Opisy niektórych zajęć: 

Szkoła Psychoterapii Dzieci i Młodzieży

Prof. dr hab. Bogdan de Barbaro
Pułapki i osobiste trudy w pracy z rodzicami dzieci i nastolatków:

Zamierzam opowiedzieć o tym, na jakie trudności emocjonalne i merytoryczne może natrafić terapeuta podejmujący się pracy z rodzicami osób niepełnoletnich, pozostających w terapii. Więcej uwagi poświęcę pułapce “wiedzenia”, czyli sytuacji, w której terapeuta wyposażony w swoją teorię może nie dostrzec indywidualnego (szczególnego – osobistego) problemu osoby rodzica. Druga pułapka to niebezpieczeństwo rywalizacji z rodzicem i – poprzez to – triangulacji dziecka. Te sytacje będę się starał opisać z perspektywy konstrukcjonizmu społecznego, szukając wyjścia z trudności między innymi poprzez dbaniu o 1. neutralność; 2. hipotezy cyrkularne; 3. wielowersyjność; 4. utrzymywanie stanu zaciekawienia i irrwerencji terapeuty. W swoich zajęciach będę się odnosił do propozycji terapeutycznych Gianfranco Cecchina, Toma Andersena i Harlene Anderson.

Aldona Czajkowska
Pierwsza konsultacja rodziców i dziecka – założenia i praktyka:

Chciałabym podzielić się z Państwem moimi doświadczeniami wyniesionymi z wieloletniej praktyki zawodowej dotyczącej zarówno konsultowania osób dorosłych, nastoletnich oraz rodzin. W mojej pracy przyjmuję założenia psychodynamiczne i systemowe. Zajęcia „Pierwsza konsultacja rodziców i dziecka – założenia i praktyka” będą miały przede wszystkim charakter warsztatowy.

Justyna Dąbrowska
Życie wewnętrzne kobiety w ciąży 

W czasie seminarium omówimy następujące tematy:
1. Ciąża jako kryzys rozwojowy.
2. Ciało w ciąży, czyli co się dzieje w umyśle gdy w jednym ciele są dwie istoty.
3. Czym jest „Przejrzystość psychiczna”, dlaczego daje szansę na reperację.
4. „Matka mojej matki” – jakie przeżycia towarzyszą kobiecie, gdy z dziecka swojej matki staje się matką swojego dziecka.
5. Nowoczesność jako źródło cierpień, czyli wpływ medykalizacji na doświadczenie ciąży i alienację porodu – konsekwencje dla relacji w diadzie.
6. Czy “Gdy rodzi się matka umiera kobieta”? czyli o rewolucji w relacjach ze światem po porodzie.
7. Utracony raj – jak możemy rozumieć obniżenie nastroju i depresję po porodzie.
Tematom będą towarzyszyć przykłady pracy z kobietami.

Dr n. med. Agnieszka Klimowicz
Wstęp do teorii przywiązania, z uwzględnieniem najnowszych osiągnięć w tej dziedzinie, oraz warsztaty z zastosowań praktycznych w pracy z dziećmi i rodzinami:

Dynamic Maturational Model of Attachment and Adaptation jest rozwinięciem Teorii Przywiązania Bowlby’ego i Ainsworth. Twórczyni, Patricia Crittenden, zajmowała się przez lata pomaganiem rodzinom ‘trudnym’, gdzie jednym z podstawowych pytań było czy dziecko należy rodzinie odebrać. Crittenden jest naukowcem zajmującym się badaniami rodzin w których dochodzi do zaniedbania lub nadużycia dzieci. Rozwój DMM został m.in. podyktowany zaskakującymi obserwacjami, np. niektóre z maltretowanych dzieci zachowują się tak, jak dzieci bezpieczne przywiązane, co przeczy podstawowym założeniom teorii przywiązania. Mentalizacja i refleksyjne funkcjonowanie (P. Fonagy) zostały włączone do teorii, i są jednymi z jej głównych filarów.Na warsztatach przedstawię historie rozwoju teorii Bowlby’ego i Ainsworth, a następnie bardziej szczegółowo założenia DMM. Jako ze DMM to metateoria, oparta na najnowszych badaniach naukowych z kilku dziedzin, teoria może być stosowana w rożnych sytuacjach pomocy i interwencji (psycho)terapeutycznych bez względu na przynależność interweniujących do określonej szkoły myślenia. DMM pomaga profesjonalistom zrozumieć dlaczego ludzie robią to co robią, zwłaszcza kiedy ich zachowanie jest niedostosowawcze, naganne lub niebezpieczne. DMM pomaga tez sformułować specyficzne i weryfikowalne hipotezy interwencyjne. Teoria może być stosowana tylko koncepcyjnie. Niemniej istnieją rzetelne narzędzia (rozwojowo odpowiednie), oceny strategii przywiązania, których potencjał zastosowania jest bardzo szeroki – od planowania indywidualnej, czy rodzinnej interwencji terapeutycznej, do zastosowań sadowych (w sprawach rodzinnych i kryminalnych). DMM zwraca uwagi na fakt, ze osoby/rodziny ‘trudne’ sa etykietowane w taki sposób dlatego, ze systemy pomocy ich nie rozumieją albo nie są w stanie zaplanować skutecznej interwencji. Jest to teoria otwarta i nadal dynamicznie się rozwijająca.

Anna Król- Kuczkowska
Mentalizacja- wprowadzenie do teorii i praktyki psychoterapeutycznej. 

Mentalizacja to dzisiaj jedno z najważniejszych pojęć w psychoterapii i rozumieniu zdrowia psychicznego. Wiemy, że to jedna z głównych zdolności umysłowych człowieka.
Skupienie się na tej specyficznie ludzkiej umiejętności, traktowanie jej jako narzędzia terapeutycznej interwencji stanowi podstawę Terapii Opartej na Mentalizacji (MBT). Pierwotnie MBT została stworzona do pracy z głęboko zaburzonymi pacjentami borderline, dzisiaj ma zastosowanie w leczeniu szerokiego spektrum pacjentów, również młodzieży i rodzin.
Podczas zajęć poznamy rozwojowe podstawy zdolności do mentalizowania, najczęstsze przyczyny załamywania się tego procesu i związek z min. próbami samobójczymi i samouszkodzeniami. Przybliżone zostaną podstawy pracy terapeutycznej i formułowania interwencji w paradygmacie MBT. Poznamy również specyfikę kształtowania relacji terapeutycznej w oparciu o procesy mentalizacji.

Dr Diana Senator
Całościowe zaburzenia rozwojowe

Zajęcia poświęcone diagnozie i terapii dzieci ze spektrum autyzmu (włączając zespół Aspergera). Celem zajęć jest rozwijanie umiejętności jak najwcześniejszego rozpoznawania objawów ASD. Uczestnicy ćwiczą się w tej umiejętności analizując nagrania. Omawiane są podstawowe formy pracy terapeutycznej oraz sposoby wspierania dzieci z ASD poza gabinetem. Na kursie przedstawiane są wyniki najnowszych badań dotyczących etiologii oraz patomechanizmu autyzmu wraz z odniesieniem do wielu kontrowersyjnych metod leczenia.

 

Dowiedz się więcej: