Rekrutacja w roku 2023/2024 rozpocznie się 2 listopada. Zapraszamy!

Program szkolenia

Większa część zajęć odbywa się w formie cyklicznej, ale na każdym roku są też zjazdy zblokowane. Odbywają się na nich treningi grupowe lub są prowadzone zajęcia przez wybitnych specjalistów, którzy przyjeżdżają do Naszej Szkoły z innych miast lub krajów.

W zależności od roku szkolenia liczba zjazdów zblokowanych i cyklicznych różni się.

W programie znajdują się następuje przedmioty:

I rok

 • Historia i podstawowe założenia psychoterapii psychodynamicznej;
 • Praktyka kliniczna w psychoterapii psychodynamicznej;
 • Diagnoza w psychoterapii psychodynamicznej;
 • Podstawowe zjawiska w procesie psychoterapii psychodynamicznej (mechanizmy, narzędzia, zjawiska i formy);
 • Techniki psychoterapii psychodynamicznej;
 • Rozwój od okresu prenatalnego do pełnoletności - rozumienie psychodynamiczne;
 • Zagadnienia prawne i etyczne w psychoterapii wieku rozwojowego;
 • Wprowadzenie do psychoterapii dzieci i młodzieży;
 • Konsultacje pracy z pacjentem.

II rok

 • Diagnoza psychodynamiczna dzieci i młodzieży;
 • Wstęp do psychopatologii dzieci i młodzieży;
 • Pierwsza konsultacja rodziców, dziecka i nastolatka;
 • Psychoterapia dziecka – zasady i zjawiska;
 • Różne modele współpracy z rodzicami, czyli jak włączyć rodziców w zmianę;
 • Metody oparte na dowodach: jak dobrać oddziaływania CBT do diagnozy;
 • Zaburzenia odżywiania, lękowe, nastroju, stany nagłe, autoagresja, zaburzenia zachowania, opozycyjno-buntownicze i hiperkinetyczne. Rozumienie psychodynamiczne - teoria i praktyka
 • Wprowadzenie do systemowej pracy z rodziną;
 • Superwizja pracy psychoterapeutycznej z dziećmi/ młodzieżą i ich rodzicami;

III rok

 • Psychoterapia ograniczona w czasie dzieci i młodzieży;
 • Indywidualna psychoterapia psychodynamiczna z nastolatkiem - zjawiska i zasady;
 • Pułapki i osobiste trudy w pracy z rodzicami dzieci i nastolatków;
 • Praca z kobietą w ciąży oraz z diadą matka-niemowlę;
 • Mentalizacja w terapii, wprowadzenie do teorii i praktyki psychoterapeutycznej;
 • Wprowadzenie do psychoterapii grupowej;
 • Superwizja pracy psychoterapeutycznej z dziećmi lub młodzieżą (z podziałem na grupy);

 

IV rok

 • Antygrupa;
 • Psychoterapia grupowa dla dzieci;
 • Psychoterapia grupowa dla nastolatków;
 • Grupa treningowo-interpersonalna;
 • Długoterminowa psychoterapia psychodynamiczna z dzieckiem i nastolatkiem;
 • Superwizja psychoterapii indywidualnej i/lub grupowej z dziećmi lub młodzieżą.

Opisy niektórych zajęć: 

Szkoła Psychoterapii Dzieci i Młodzieży

Prof. dr hab. Bogdan de Barbaro
Pułapki i osobiste trudy w pracy z rodzicami dzieci i nastolatków

Zamierzam opowiedzieć o tym, na jakie trudności emocjonalne i merytoryczne może natrafić terapeuta podejmujący się pracy z rodzicami osób niepełnoletnich, pozostających w terapii. Więcej uwagi poświęcę pułapce “wiedzenia”, czyli sytuacji, w której terapeuta wyposażony w swoją teorię może nie dostrzec indywidualnego (szczególnego – osobistego) problemu osoby rodzica. Druga pułapka to niebezpieczeństwo rywalizacji z rodzicem i – poprzez to – triangulacji dziecka. Te sytuacje będę się starał opisać z perspektywy konstrukcjonizmu społecznego, szukając wyjścia z trudności między innymi poprzez dbaniu o 1. neutralność; 2. hipotezy cyrkularne; 3. wielowersyjność; 4. utrzymywanie stanu zaciekawienia i irrwerencji terapeuty. W swoich zajęciach będę się odnosił do propozycji terapeutycznych Gianfranco Cecchina, Toma Andersena i Harlene Anderson.

Aldona Czajkowska
Pierwsza konsultacja rodziców i dziecka – założenia i praktyka

Chciałabym podzielić się z Państwem moimi doświadczeniami wyniesionymi z wieloletniej praktyki zawodowej dotyczącej zarówno konsultowania osób dorosłych, nastoletnich oraz rodzin. W mojej pracy przyjmuję założenia psychodynamiczne i systemowe. Zajęcia „Pierwsza konsultacja rodziców i dziecka – założenia i praktyka” będą miały przede wszystkim charakter warsztatowy.

Diagnoza w psychoterapii psychodynamicznej

Wykłady z diagnozy psychodynamicznej mają na celu przekazanie wiedzy na temat kategorii diagnostycznych stosowanych przez terapeutów psychodynamicznych oraz naukę rozumienia dynamiki zaburzeń u różnych pacjentów poprzez analizę etiologii zaburzeń, trudności, z jakimi zmaga się pacjent w relacjach ze sobą i innymi. Zapoznamy się z tym jak rozróżniać poziomy organizacji osobowości (poziom psychotyczny, borderline, preneurotyczny, neurotyczny i zdrowy) oraz typy organizacji charakteru (schizoidalny, narcystyczny, paranoidalny, histeryczny, obsesyjno- kompulsywny, depresyjnomaniakalny, psychopatyczny) u zgłaszających się do nas pacjentów. Będziemy rozmawiać o tym, jak rozumieć ich zachowania, wyrażane myśli oraz emocje i jak budować z nimi przymierze, relacje terapeutyczną lub jak współpracować gdy są rodzicami naszych pacjentów.

Justyna Dąbrowska
Życie wewnętrzne kobiety w ciąży

W czasie seminarium omówimy następujące tematy:
1. Ciąża jako kryzys rozwojowy.
2. Ciało w ciąży, czyli co się dzieje w umyśle gdy w jednym ciele są dwie istoty.
3. Czym jest „Przejrzystość psychiczna”, dlaczego daje szansę na reperację.
4. „Matka mojej matki” – jakie przeżycia towarzyszą kobiecie, gdy z dziecka swojej matki staje się matką swojego dziecka.
5. Nowoczesność jako źródło cierpień, czyli wpływ medykalizacji na doświadczenie ciąży i alienację porodu – konsekwencje dla relacji w diadzie.
6. Czy “Gdy rodzi się matka umiera kobieta”? czyli o rewolucji w relacjach ze światem po porodzie.
7. Utracony raj – jak możemy rozumieć obniżenie nastroju i depresję po porodzie.
Tematom będą towarzyszyć przykłady pracy z kobietami.

Anna Król- Kuczkowska
Mentalizacja- wprowadzenie do teorii i praktyki psychoterapeutycznej

Mentalizacja to dzisiaj jedno z najważniejszych pojęć w psychoterapii i rozumieniu zdrowia psychicznego. Wiemy, że to jedna z głównych zdolności umysłowych człowieka.
Skupienie się na tej specyficznie ludzkiej umiejętności, traktowanie jej jako narzędzia terapeutycznej interwencji stanowi podstawę Terapii Opartej na Mentalizacji (MBT). Pierwotnie MBT została stworzona do pracy z głęboko zaburzonymi pacjentami borderline, dzisiaj ma zastosowanie w leczeniu szerokiego spektrum pacjentów, również młodzieży i rodzin.
Podczas zajęć poznamy rozwojowe podstawy zdolności do mentalizowania, najczęstsze przyczyny załamywania się tego procesu i związek z min. próbami samobójczymi i samouszkodzeniami. Przybliżone zostaną podstawy pracy terapeutycznej i formułowania interwencji w paradygmacie MBT. Poznamy również specyfikę kształtowania relacji terapeutycznej w oparciu o procesy mentalizacji.

Zofia Milska-Wrzosińska i Marcin Obrębski

Historia i podstawowe założenia w procesie psychoterapii psychodynamicznej

Zajęcia będą dotyczyły podstawowych założeń psychoterapii psychodynamicznej, zarówno historycznie jak i obecnie. Omówimy wybrane teorie psychoanalityczne, które legły u podstaw współczesnej myśli psychodynamicznej.

Edyta Stelmach

Pierwsza konsultacja - komu potrzebna jest psychoterapia?

„...By zrozumieć na czym polega nasza praca, trzeba uświadomić sobie, że jej podstawą jest bawienie się pacjenta, twórcze doświadczenie, jakie zachodzi w przestrzeni i w czasie, które pacjent odczuwa jako bardzo realne...” D.W. Winnicott.

Chciałabym podzielić się z Państwem moimi doświadczeniami, wyniesionymi z wieloletniej praktyki zawodowej dotyczącej zarówno konsultowania osób dorosłych, dzieci oraz rodzin. W mojej pracy przyjmuję założenia psychodynamiczne i systemowe. Zajęcia będą mieć charakter ćwiczeniowy.

Rafał Zawadzki 

Techniki psychoterapii psychodynamicznej

Zajęcia w formie wykładowo-warsztatowej, na których uczestnicy, w oparciu o zalecaną literaturę oraz przygotowane przez prowadzącego ćwiczenia zdobędą wiedzę i umiejętności dotyczące technik psychoterapii psychodynamicznej. Omówione zostaną zagadnienia związane z określaniem celów terapeutycznych w odniesieniu do problemu i osoby, a także z rodzajami słuchania oraz rodzajami interwencji terapeutycznych z uwzględnieniem siły ego pacjenta oraz diagnozy osobowości /od wsparcia po interpretacje/.

Uczestnicy poznają techniki pracy z afektem, przeniesieniem, snami, nieświadomymi konfliktami i obronami, pogłębią wiedzę dotyczącą korzystania z przeciwprzeniesienia, a także zjawisk i zasad dotyczących kończenia terapii. Po rocznym udziale w wykładzie Słuchacz będzie potrafił  zastosować podstawowe techniki psychoterapii psychodynamicznej z uwzględnieniem potrzeb pacjenta i etapu pracy terapeutycznej. 

Alicja Krystyniak

Ciało i Seksualność

Zajęcia będą polegały na dyskusji na temat zagadnień zawartych w lekturach i przykładach z własnej pracy klinicznej. Omawiane tematy: rozwój seksualności w ujęciu psychodynamicznym, psychoterapia dzieci i młodzieży w kontekście problemów z seksualnością czy też traumy; modyfikacje ciała; transpłciowość.

Kamil Kowalik

Grupa treningowo-interpersonalna

Udział w grupie treningowo-interpersonalnej umożliwia osobiste doświadczenie dwóch ról - uczestnika_czki oraz prowadzącego_ej. Każde kolejne spotkanie będzie prowadzone przez inną dwójkę słuchaczy_ek, a ich celem będzie przyglądanie się interakcjom między uczestnikami_czkami i prowadzenie grupy w taki sposób, aby praca koncentrowała się na „tu i teraz”. Dzięki takiemu osobistemu doświadczeniu uczestnicy_czki będą mogli_ły:

 • pogłębić umiejętność rozpoznawania oraz wyrażania w bezpieczny sposób własnych myśli, odczuć i potrzeb
 • poznać własne sposoby tworzenia relacji
 • pogłębić swoją wiedzę i doświadczenie w zakresie kontaktu z innymi osobami
 • świadomie doświadczyć siebie w grupie innych osób
 • poznać sposoby rozwiązywania konfliktów w grupie
 • wypróbować nowe sposoby funkcjonowania w grupie

Każda sesja będzie kończyła się omówieniem pracy prowadzących w grupie.

Katarzyna Waluchowska

Antygrupa

Grupa może być środowiskiem sprzyjającym rozwojowi i leczeniu, ale też mogą się w niej  pojawić impulsy, postawy i tendencje zarówno świadome jak i nieświadome, które  zagrażają integralności i blokują rozwój. Zjawiska te Morris Nitsun nazywa antygrupą. Wiedza o zjawiskach, które mogą sprzyjać powstawaniu antygrupy jakimi są : regresja, lęk  o przetrwanie, identyfikacja projekcyjna, agresja, nienawiść, zawiść może pomóc terapeucie grupowemu w identyfikacji, zrozumieniu oraz radzeniu sobie z destrukcyjnymi tendencjami w grupie.

Dowiedz się więcej: