Zniżka w wysokości kwoty wpisowego dla osób, które wpłacą je w całości:
do 30.03 – 15%, do 30.05 – 10%

O szkole

Szkolenie jest realizowane w formule zjazdów weekendowych w Warszawie przez dwa współpracujące zespoły: Laboratorium Psychoedukacji i Ośrodek ReGeneRacja 

Szkoła Psychoterapii Dzieci i Młodzieży jest realizowana w trzech wariantach.

Oznacza to, że zależnie od swoich potrzeb zawodowych i szkoleniowych każdy kandydat będzie mógł skomponować sobie odpowiadający mu tryb nauki, a osoby prowadzące rekrutację udzielą w miarę potrzeb pomocy w tych decyzjach.

Wariant CZTEROLETNI dla osób, które:

 • mają ukończone studia wyższe w obszarze pomagania, 
 • posiadają doświadczenie w obszarze psychologicznej pomocy dzieciom lub młodzieży
 • są zainteresowane całościowym, 4-letnim szkoleniem psychoterapeutycznym z obszaru psychoterapii dzieci i młodzieży.

Wariant TRZYLETNI dla osób, które mają:

 • ukończone studia wyższe w obszarze pomagania, 
 • wstępne szkolenie z psychoterapii i
 • posiadają doświadczenie w obszarze psychologicznej pomocy dzieciom lub młodzieży. 

Wariant DWULETNI, dla osób, które mają:

 • ukończone studia wyższe w obszarze pomagania,
 • co najmniej podstawowe szkolenie z psychoterapii w podejściu psychodynamicznym lub/i systemowym
 • doświadczenie w pracy psychoterapeutycznej z dziećmi, młodzieżą lub dorosłymi.

Osoby rozpoczynające szkolenie dwuletnie pomijają I rok i dołączają do II roku. 

Ukończenie naszej szkoły może być traktowane jako część czteroletniego szkolenia wymaganego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Szkoła Psychoterapii Dzieci i Młodzieży w Warszawie

 • oferuje naukę w różnych nurtach (psychodynamicznym, systemowym, behawioralno-poznawczym), pokazując możliwości ich integracji na bazie myślenia psychodynamicznego;
 • uwzględnia w programie najnowsze teorie i metody jak np.: MBT – terapia oparta na mentalizacji;
 • zatrudnia doświadczonych praktyków i nauczycieli akademickich (zobacz kim są nasi nauczyciele);
 • odwołuje się do założeń i metod potwierdzonych naukowo i klinicznie;
 • może być zarówno ofertą zaawansowaną: dla osób, które mają za sobą co najmniej podstawowe szkolenie z psychoterapii oraz doświadczenie zawodowe z tego obszaru jak i ofertą dla osób bez wystarczającego doświadczenia i wiedzy w obszarze psychoterapii.

 

Co jest wyjątkowe w naszym szkoleniu?

 • zajęcia dotyczące określonego zagadnienia (np. zaburzenia całościowe, ADHD i zaburzenia zachowania, zaburzenia lękowe, zaburzenia odżywiania itd.) są prowadzone przez osoby specjalizujące się w nim teoretycznie i praktycznie;
 • w ramach szkolenia oferujemy stałą superwizję pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą;
 • umożliwiamy współprowadzenie grup terapeutycznych dla dzieci, półkolonijnych grup interpersonalnych dla dzieci w czasie wakacji i ferii zimowych oraz warsztatów dla rodziców prowadzonych w Ośrodku ReGeneRacja.

Ile, gdzie i kiedy?

W ciągu każdego roku odbędzie się 11 zjazdów, w tym 10 weekendowych (soboty i niedziele) po około 15 godzin, oraz jeden zjazd w formie Kursu Letniego ok. 25 godzin. Średnio każdego roku Szkoła będzie trwała ok. 175 godzin zegarowych, ale mogą istnieć różnice w intensywności między poszczególnymi latami.

Zajęcia weekendowe będą się odbywać w Warszawie w siedzibie Ośrodka ReGeneRacja przy ul. Tucholskiej 12 oraz Tucholskiej 37  (300 m. od pl. Wilsona)

W ramach szkolenia wymagane jest:

 • odbycie stażu klinicznego w placówce zaakceptowanej przez Szkołę, w indywidualnie uzgodnionym wymiarze godzin od 150 do 300, z czego co najmniej 150 godzin odbytych na oddziałach ogólnopsychiatrycznych stacjonarnych lub dziennych dla dzieci lub młodzieży, pozostała część może być odbyta po uzgodnieniu ze szkołą w innej placówce prowadzącej psychoterapię. Liczba godzin stażu jest zależna od dotychczasowego doświadczenia kandydata.
 • odbycie co najmniej 135 godzin doświadczenia własnego prowadzonego przez psychoterapeutę certyfikowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne lub Psychiatryczne i/lub zaakceptowanego przez Szkołę, w formie psychoterapii indywidualnej i/lub grupowej oraz w podejściu  spójnym z nurtem wykładanym w SPDiM. (Grupa Otwarcia prowadzona przez Laboratorium Psychoedukacji może być częścią doświadczenia własnego (35 godz.))

Warunkiem uzyskania dyplomu ukończenia Szkoły Psychoterapii Dzieci i Młodzieży jest zaliczenie wszystkich przedmiotów, napisanie i zaliczenie pracy końcowej (studium przypadku na podstawie prowadzonej przez siebie psychoterapii indywidualnej lub/i grupowej) oraz pozytywna opinia superwizora.

Jak się zgłosić?

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wniosku (cv oraz list motywacyjny) na adres: barbara.jarosiewicz@lps.pl z zaznaczeniem SPDiM oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowego wysyłanego przez Barbarę Jarosiewicz.  Wszystkie osoby dodatkowo zaprosimy na rozmowę. 

Informacje można uzyskać pod adresem: barbara.jarosiewicz@lps.pl lub pod telefonem 501 201 490