4 września zamykamy nabór na 1 rok SPDiM.  Rozmowy z kandydatami do Szkoły odbywają się via Skype. Zapraszamy 

O szkole

 

Uprzejmie informujemy że nowa edycja szkolenia wystartuje zgodnie z planem. Pierwszy zjazd odbędzie się w dniach 5-6 września 2020 roku w siedzibie Ośrodka Regeneracja w Warszawie. Jeśli z powodu sytuacji epidemicznej nie będzie to możliwe, zajęcia odbędą się w formie online. Liczymy jednak na spotkanie w tradycyjnej formie we wrześniu. Do zobaczenia !!!   

 

Szkoła Psychoterapii Dzieci i Młodzieży

 

Szkolenie jest realizowane w formule zjazdów weekendowych w Warszawie przez dwa współpracujące zespoły: Laboratorium Psychoedukacji i Ośrodek ReGeneRacja 

 

 

Szkoła Psychoterapii Dzieci i Młodzieży jest realizowana w dwóch wariantach.

Oznacza to, że zależnie od swoich potrzeb zawodowych i szkoleniowych każdy kandydat będzie mógł skomponować sobie odpowiadający mu tryb nauki, a osoby prowadzące rekrutację udzielą w miarę potrzeb pomocy w tych decyzjach. Więcej na podstronie Rekrutacja

Szkoła Psychoterapii Dzieci i Młodzieży w Warszawie

 • oferuje naukę w różnych nurtach (psychodynamicznym, systemowym, behawioralno-poznawczym), pokazując możliwości ich integracji na bazie myślenia psychodynamicznego;
 • uwzględnia w programie najnowsze teorie i metody jak np.: MBT – terapia oparta na mentalizacji;
 • zatrudnia doświadczonych praktyków i nauczycieli akademickich (zobacz kim są nasi nauczyciele);
 • odwołuje się do założeń i metod potwierdzonych naukowo i klinicznie;
 • może być zarówno ofertą zaawansowaną: dla osób, które mają za sobą co najmniej podstawowe szkolenie z psychoterapii oraz doświadczenie zawodowe z tego obszaru jak i ofertą dla osób bez wystarczającego doświadczenia i wiedzy w obszarze psychoterapii.

 

Co jest wyjątkowe w naszym szkoleniu?

Ile, gdzie i kiedy?

Szkolenie obejmuje osiem semestrów zajęć w trybie zaocznym. W ciągu każdego roku odbywa się 12 zjazdów weekendowych (w soboty i niedziele) z wyłączeniem miesięcy letnich (lipca i sierpnia). Z 12 zjazdów

 • 10 lub 9 to zjazdy podstawowe w czasie których odbywają się cyklicznie wykłady teoretyczne, ćwiczenia praktyki i superwizję grupowe oraz
 • 2 lub 3 to zjazdy zblokowane w czasie których odbywają się zajęcia teoretyczno-warsztatowe dotyczące określonego zagadnienia, prowadzone przez osobę specjalizującą się w danej tematyce.

Liczba zjazdów podstawowych i zblokowanych różni się w zależności od decyzji programowych w danym roku, ale liczb godzin pozostaje bez zmian.

Zajęcia realizowanych w ramach zjazdów podstawowych trwają 15 godzin zegarowych, rozpoczynają się w sobotę rano, a kończą w niedzielę późnym popołudniem.  Średnio każdego roku szkolenie trwa około 180 godzin zegarowych, ale mogą istnieć różnice w intensywności między poszczególnymi latami.

Zajęcia odbywają się w Warszawie w siedzibach ReGeneRacji.

Nadzór nad przebiegiem szkolenia specjalizacyjnego poszczególnych osób odbywających szkolenie specjalizacyjne sprawuje kierownik szkolenia, superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Aldona Czajkowska. 

W ramach szkolenia wymagane jest:

 • odbycie 300 godzin stażu klinicznego w placówkach zaakceptowanych przez Szkołę. Nie mniej niż 120 godzin stażu powinno być realizowane w klinice albo oddziale psychiatrycznym wieku rozwojowego o charakterze stacjonarnym. Pozostała część stażu może być realizowana w innych placówkach prowadzących psychoterapię dzieci i młodzieży lub osób dorosłych pod warunkiem, że jest tam zatrudniony co najmniej jeden certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychologicznego lub Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Mogą to być na przykład: oddziały dzienne psychiatryczne, poradnie zdrowia psychicznego, centra zdrowia psychicznego, środowiskowe poradnie psychologiczne, środowiskowe centra zdrowia psychicznego, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, ośrodki pobytu dziennego, Ośrodki Wczesnej Interwencji, MOS-y, MOW-y, organizacje pozarządowe, prywatne ośrodki psychoterapeutyczne.

Uwaga współprowadzenie wakacyjnychferyjnych grup IN IN junior dla dzieci, wakacyjnychferyjnych Grup IN IN  dla młodzieży, współprowadzenie warsztatów dla rodziców, współprowadzenie terapii rodzin w ReGeneRacji jest wliczane do stażu.

 • zdobycie co najmniej 250 godzin doświadczenia własnego w podejściu spójnym z nurtem wykładanym w SPDiM w tym:
   • co najmniej 110 godzin psychoterapii własnej, odbytej w trakcie trwania Szkoły, prowadzonej przez jednego psychoterapeutę posiadającego certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychologicznego lub Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego albo psychoterapeutę zaakceptowanego przez ośrodek szkolący. 
   • pozostała liczba godzin może być odbyta również w formie psychoterapii i/lub doświadczenia rozwojowego. W trakcie szkolenia zapewniamy odbycie warsztatu grupowego (16 h), które jest formą doświadczenia rozwojowego.

   Doświadczenie własne powinno gwarantować, że kandydat będzie świadom swojego osobistego wkładu w proces psychoterapii i będzie mógł ten wkład kontrolować.

Warunkiem uzyskania dyplomu ukończenia Szkoły Psychoterapii Dzieci i Młodzieży jest zaliczenie wszystkich przedmiotów, napisanie i zaliczenie pracy końcowej (studium przypadku na podstawie prowadzonej przez siebie psychoterapii indywidualnej lub/i grupowej) oraz pozytywna opinia superwizora.

 Jak się zgłosić?

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu rozpoczynającym się we wrześniu 2020 prosimy o wypełnienie online Ankiety dla-kandydatów  i przesłanie jej na adres: spdiminfo@gmail.com (prosimy nie wypełniać jej ręcznie). Niektóre osoby dodatkowo zaprosimy na rozmowę. 

Informacje na temat szkolenia można uzyskać pod adresem: spdiminfo@gmail.com lub pod numerem tel. 882 407 780