Od marca 2020, w trybie nagłym,
zaczęliśmy z sukcesami uczyć online!
Rozmowy z kandydatami do SPDiM również odbywają się online.

O szkole

 

Szkolenie jest realizowane w formule zjazdów weekendowych w Warszawie przez dwa współpracujące zespoły: Laboratorium Psychoedukacji i Ośrodek ReGeneRacja 

 

Szkoła Psychoterapii Dzieci i Młodzieży jest realizowana w dwóch wariantach.

Oznacza to, że zależnie od swoich potrzeb zawodowych i szkoleniowych każdy kandydat będzie mógł skomponować sobie odpowiadający mu tryb nauki, a osoby prowadzące rekrutację udzielą w miarę potrzeb pomocy w tych decyzjach. Więcej na podstronie Rekrutacja

Szkoła Psychoterapii Dzieci i Młodzieży w Warszawie

  • oferuje naukę w różnych nurtach (psychodynamicznym, systemowym, behawioralno-poznawczym), pokazując możliwości ich integracji na bazie myślenia psychodynamicznego;
  • uwzględnia w programie najnowsze teorie i metody jak np.: MBT – terapia oparta na mentalizacji;
  • zatrudnia doświadczonych praktyków i nauczycieli akademickich (zobacz kim są nasi nauczyciele);
  • odwołuje się do założeń i metod potwierdzonych naukowo i klinicznie;
  • może być zarówno ofertą zaawansowaną: dla osób, które mają za sobą co najmniej podstawowe szkolenie z psychoterapii oraz doświadczenie zawodowe z tego obszaru jak i ofertą dla osób bez wystarczającego doświadczenia i wiedzy w obszarze psychoterapii.

 

Co jest wyjątkowe w naszym szkoleniu?

Ile, gdzie i kiedy?

Szkolenie obejmuje osiem semestrów zajęć w trybie zaocznym. W ciągu każdego roku odbywa się 12 zjazdów weekendowych (w soboty i niedziele) z wyłączeniem miesięcy letnich (lipca i sierpnia). Z 12 zjazdów

  • 10 lub 9 to zjazdy podstawowe w czasie których odbywają się cyklicznie wykłady teoretyczne, ćwiczenia praktyki i superwizję grupowe oraz
  • 2 lub 3 to zjazdy zblokowane w czasie których odbywają się zajęcia teoretyczno-warsztatowe dotyczące określonego zagadnienia, prowadzone przez osobę specjalizującą się w danej tematyce.

Liczba zjazdów podstawowych i zblokowanych różni się w zależności od decyzji programowych w danym roku, ale liczb godzin pozostaje bez zmian.

Zajęcia realizowanych w ramach zjazdów podstawowych trwają 15 godzin zegarowych, rozpoczynają się w sobotę rano, a kończą w niedzielę późnym popołudniem.  Średnio każdego roku szkolenie trwa około 180 godzin zegarowych, ale mogą istnieć różnice w intensywności między poszczególnymi latami.

Zajęcia odbywają się w Warszawie w siedzibach ReGeneRacji.

Nadzór nad przebiegiem szkolenia specjalizacyjnego poszczególnych osób odbywających szkolenie specjalizacyjne sprawuje kierownik szkolenia, superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Aldona Czajkowska. 

W ramach szkolenia wymagane jest:

  • odbycie 300 godzin stażu klinicznego w placówkach zaakceptowanych przez Szkołę. Nie mniej niż 120 godzin stażu powinno być realizowane w klinice albo oddziale psychiatrycznym wieku rozwojowego o charakterze stacjonarnym. Pozostała część stażu może być realizowana w innych placówkach prowadzących psychoterapię dzieci i młodzieży lub osób dorosłych pod warunkiem, że jest tam zatrudniony co najmniej jeden certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychologicznego lub Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Mogą to być na przykład: oddziały dzienne psychiatryczne, poradnie zdrowia psychicznego, centra zdrowia psychicznego, środowiskowe poradnie psychologiczne, środowiskowe centra zdrowia psychicznego, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, ośrodki pobytu dziennego, Ośrodki Wczesnej Interwencji, MOS-y, MOW-y, organizacje pozarządowe, prywatne ośrodki psychoterapeutyczne.

Uwaga współprowadzenie wakacyjnychferyjnych grup IN IN junior dla dzieci, wakacyjnychferyjnych Grup IN IN  dla młodzieży, współprowadzenie warsztatów dla rodziców, współprowadzenie terapii rodzin w ReGeneRacji jest wliczane do stażu.

  • odbycie 250 godzin doświadczenia własnego prowadzonego przez psychoterapeutę certyfikowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne lub Psychiatryczne i/lub zaakceptowanego przez Szkołę, w formie psychoterapii indywidualnej i/lub grupowej (min. 100 godzin w relacji z tą samą osobą) oraz w podejściu spójnym z nurtem wykładanym w SPDiM.  Psychoterapeuta prowadzący psychoterapię lub inne szkoleniowe doświadczenie osobiste kandydata nie może być równolegle zaangażowany w proces jego uczenia, superwizji lub oceny. Z uwagi na program dotyczący psychoterapii grupowej zalecamy uczestniczenie w trakcie szkolenia w Grupie Otwarcia (35 godz.) prowadzonej przez Laboratorium Psychoedukacji, która jest rodzajem treningu interpersonalnego na którym opieramy nasze myślenie o krótkoterminowych grupach dla dzieci i młodzieży. Grupa Otwarcia  może być częścią doświadczenia własnego (35 godz.).

Warunkiem uzyskania dyplomu ukończenia Szkoły Psychoterapii Dzieci i Młodzieży jest zaliczenie wszystkich przedmiotów, napisanie i zaliczenie pracy końcowej (studium przypadku na podstawie prowadzonej przez siebie psychoterapii indywidualnej lub/i grupowej) oraz pozytywna opinia superwizora.

Jak się zgłosić?

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wniosku (cv oraz list motywacyjny) na adres: teresa.robak@lps.pl (z dopiskiem SPDiM) oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowego wysyłanego przez Teresę Robak.  Wszystkie osoby dodatkowo zaprosimy na rozmowę. 

Informację można uzyskać pod adresem: teresa.robak@lps.pl oraz pod numerem telefonu: 782 310 717 lub  501 201 490