Zniżka w wysokości kwoty wpisowego dla osób, które wpłacą je w całości:
do 30.03 – 15%, do 30.05 – 10%

Aldona Czajkowska

Aldona Czajkowska

Aldona Czajkowska – psycholog, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, absolwentka Wydziału Psychologii (specjalizacja kliniczna dziecka) UW, a także Studium Psychoterapii, Studium Terapii Rodzin oraz Studium Psychoterapii Grupowej przy Laboratorium Psychoedukacji. Psychoterapeuta w Laboratorium Psychoedukacji i Ośrodku ReGeneRacja. Pomysłodawca i szefowa Ośrodka ReGeneRacja oraz Szkoły Psychoterapii Dzieci i Młodzieży.