Od marca 2020, w trybie nagłym,
zaczęliśmy z sukcesami uczyć online!
Rozmowy z kandydatami do SPDiM również odbywają się online.

Aldona Czajkowska

Aldona Czajkowska

Aldona Czajkowska – psycholog, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, absolwentka Wydziału Psychologii (specjalizacja kliniczna dziecka) UW, a także Studium Psychoterapii, Studium Terapii Rodzin oraz Studium Psychoterapii Grupowej przy Laboratorium Psychoedukacji. Psychoterapeuta w Laboratorium Psychoedukacji i Ośrodku ReGeneRacja. Pomysłodawca i szefowa Ośrodka ReGeneRacja oraz Szkoły Psychoterapii Dzieci i Młodzieży.