Od marca 2020, w trybie nagłym,
zaczęliśmy z sukcesami uczyć online!
Rozmowy z kandydatami do SPDiM również odbywają się online.

Anna Król-Kuczkowska

Anna Król-Kuczkowska

Anna Król-Kuczkowska 

psycholog, psychoterapeutka. Posiada certyfikat psychoterapeuty i superwizora psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz międzynarodowy certyfikat ISTDP (Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Psychodynamicznej) wydany przez IEDTA. Ukończyła 4-letnie Studium Psychoterapii, oraz Studium Terapii Rodzin w Laboratorium Psychoedukacji. Szkoliła się z Psychoterapii Opartej na Mentalizacji (MBT) w Centrum Anny Freud w Londynie. Ukończyła tam 3 stopień szkolenia MBT, zakończony uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu MBT Practitioner Certificate.

W Szkole Psychoterapii Dzieci i Młodzieży prowadzi zajęcia z Mentalizacji.