Rekrutacja na rok 2024/2025 trwa jeszcze tylko do końca MAJA. Zapraszamy!

Anna Gryczewska-Jowsa

Absolwentka psychologii oraz studiów podyplomowych z zakresu stosowanej analizy zachowania na  Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Ukończyła czteroletnie Studium Psychoterapii  Indywidualnej i dwuletnie  Studium  Psychoterapii  Grupowej  w  Laboratorium  Psychoedukacji. Przez wiele lat była związana z ośrodkiem wczesnej interwencji, gdzie zajmowała się diagnozą i terapią dzieci z zaburzeniami rozwojowymi,  zachowania oraz zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Współpracowała także z Kliniką Neurochirurgii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, gdzie realizowała granty badawcze z obszaru neuronauk. Doświadczenie z zakresu psychiatrii zdobyła w V Klinice Psychiatrii Szpitala Tworkowskiego oraz pracując w Oddziałem Rehabilitacji Psychiatrycznej na Dolnej w  Warszawie. Obecnie pracuje psychoterapeutycznie z młodzieżą prowadząc psychoterapię indywidualną i grupową dla młodzieży w ReGeneRacji.