Trwa rekrutację uzupełniająca. Zapraszamy!

Maria Zawadzka

Jest absolwentką Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS oraz podyplomowych Studiów Pedagogicznych. Ukończyła Studium Psychoterapii Indywidualnej i Grupowej w Laboratorium Psychoedukacji. Posiada certyfikat Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii. Pracę terapeutyczną z dziećmi i nastolatkami rozpoczęła w Zakładzie Psychiatrii, Instytutu „Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka”, gdzie po odbytym wolontariacie przez lata pracowała. Prowadzeniem terapii indywidualnej, grupowej oraz diagnozy psychologicznej zajmowała się również pracując w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Warszawie oraz w Laboratorium Psychoedukacji. Tworzyła programy i realizowała warsztaty dla dorosłych i młodzieży z zakresu: komunikacji, integracji, rozwiązywania problemów, współpracy w grupie i zespole. Współprowadziła zajęcia dydaktyczne dla studentów Uniwersytetu SWPS „Opór w psychoterapii” oraz dla słuchaczy Studium Coachingu przy Laboratorium Psychoedukacji. Uczy w Szkole Psychoterapii Dzieci i Młodzieży. Związana z Ośrodkiem Regeneracja od początku jego istnienia jako psychoterapeuta młodzieży i osób dorosłych. Prowadzi terapię indywidualną i grupową.