Trwa rekrutację uzupełniająca. Zapraszamy!

Szkoła Psychoterapii Dzieci i Młodzieży już 12-13 marca

06-03-2016

Mentalizacja to główny temat zajęć teoretycznych dla I roku 

Mentalizacja to dzisiaj jedno z najważniejszych pojęć w psychoterapii i rozumieniu zdrowia psychicznego. Wiemy, że to jedna z głównych zdolności umysłowych człowieka.
Skupienie się na tej specyficznie ludzkiej umiejętności, traktowanie jej jako narzędzia terapeutycznej interwencji stanowi podstawę Terapii Opartej na Mentalizacji (MBT). Pierwotnie MBT została stworzona do pracy z głęboko zaburzonymi pacjentami borderline, dzisiaj ma zoastosowanie w leczeniu szerokiego spektrum pacjentów, również młodzieży i rodzin.

Podczas zajęć poznamy rozwojowe podstawy zdolności do mentalizowania, najczętsze przyczyny załamywania się tego procesu i związek z min. próbami samobójczymi i samouszkodzeniami. Przybliżone zostaną podstawy pracy terapeutycznej i formułowania interwencji w paradygmacie MBT. Poznamy również specyfikę kształtowania relacji terapeutycznej w oparciu o procesy mentalizacji.

Zajęcia będzie prowadziła Anna Król-Kuczkowska , która szkoliła się z Psychoterapii Opartej o Mentalizację (MBT) w Anna Freud Centre w Londynie.

Mentalizacja - Szkoła Psychoterapii Dzieci i Młodzieży

Anna Król-Kuczkowska