Prelegenci i prelegentki


prof. Bogdan de Barbaro

Profesor zwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego. Psychiatra i psychoterapeuta. Superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Były przewodniczący Sekcji Naukowej Psychoterapii oraz Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Kierownik Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Collegium Medicum. Autor i współautor publikacji z zakresu psychoterapii, terapii schizofrenii i terapii rodzin m.in. Schizofrenia w rodzinie (1999), Postmodernistyczne inspiracje w psychoterapii (2011), I jak tu się dogadać (2017).

prof. Irena Namysłowska

Prof. dr hab., psychiatrka, psychoterapeutka i wykładowczyni. W 1977 r. została doktorem habilitowanym na podstawie pracy pt. Społeczna i emocjonalna adaptacja rodzin osób chorych psychicznie. W 1979 r. studiowała psychoterapię i objęła kierowanie Kliniką Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, gdzie terapia rodzin stała się podstawową formą leczenia – głównie młodzieży. Szkoliła młode kadry terapeutów rodzinnych rekrutujących się spośród psychiatrów i psychologów. W 1992 r. otrzymała tytuł profesora. Przez dziesięć lat pełniła funkcję konsultantki krajowej w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży przy ministrze zdrowia. Jest autorką podręcznika Terapia rodzin. Pod jej redakcją powstała także książka Psychiatria dzieci i młodzieży, będąca pierwszym w Polsce nowoczesnym podręcznikiem poświęconym temu tematowi. Opublikowała ponad sto prac naukowych w czasopismach polskich i zagranicznych. Obecnie prowadzi wykłady, superwizję i psychoterapię, zarówno indywidualną, jak też terapię par i rodzin, w Warszawskim Ośrodku Psychoterapii i Psychiatrii.

Zofia Milska-Wrzosińska

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada certyfikat superwizora psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, a także certyfikat psychoterapeuty Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii (European Association for Psychotherapy) oraz Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej (European Association of Integrative Psychotherapy). Jest członkinią Zarządu Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, członkinią Rady Doradczej przy zarządzie Towarzystwa Badań nad Integracją Psychoterapii (Society for the Exploration of Psychotherapy Integration), a także członkinią Komisji Certyfikatów (GAP) przy Europejskim Stowarzyszeniu Psychoterapii (EAP) i zarządu Europejskiej Konfederacji Psychoterapii Psychoanalitycznej (European Confederation of Psychoanalytic Psychotherapies). Jest współzałożycielką Laboratorium Psychoedukacji i pracuje w nim od jego powstania. Prowadzi psychoterapię indywidualną i par w nurcie psychodynamicznym. Zajmuje się również superwizją i szkoleniem psychoterapeutów. Redaktorka książki „Psychoterapia dziś. Rozmowy”.

dr hab. n. med. Maciej Pilecki

Kierownik Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Katedrze Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierownik Oddziału Klinicznego Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, konsultant wojewódzki w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży dla województwa małopolskiego, członek zespołu roboczego ds. zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży przy Ministrze Zdrowia. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z psychiatrii wieku rozwojowego, psychoterapii, terapii rodzin oraz zaburzeń odżywiania.

prof. dr hab. Tomasz Szlendak

Socjolog i antropolog kultury. Profesor, dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zajmuje się przemianami obyczajowości, relacjami międzygeneracyjnymi i polityką kulturalną. Minister właściwy odznaczył go Srebrnym Medalem „Zasłużony kulturze Gloria Artis”, a Stowarzyszenie Profesjonalnych Mówczyń i Mówców przyznało Nagrodę Cycerona”. Jego najnowsza książka „Co po miłości?” ukaże się jesienią 2024 roku nakładem Wydawnictwa Otwarte.

dr n. med. Katarzyna Bajszczak

Psycholożka, specjalistka w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży oraz psychoseksuologii, certyfikowana seksuolożka kliniczna Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Posiada wieloletnie doświadczenie kliniczne zdobywane m.in. w Ośrodku Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie. Absolwentka Wydziału Psychologii SWPS oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Studia doktoranckie ukończyła na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z typowym oraz nietypowym rozwojem płci biologicznej i psychicznej. Doświadczenie dydaktyczne zdobywa pracując ze studentami psychologii UAM w Poznaniu oraz SWPS. Uczestniczy w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych dotyczących funkcjonowania osób ze zróżnicowanym rozwojem płciowym. Regularnie bierze czynny udział w konferencjach, sympozjach i szkoleniach poświęconych zaburzeniom seksuologicznym oraz endokrynologicznym.

dr n. med. Anna Bogucka-Bonikowska

Psychiatrka, specjalistka w dziedzinie psychiatrii oraz psychiatrii dzieci i młodzieży. Ukończyła szkolenie psychoterapeutyczne prowadzone przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie (IPiN). Tytuł doktora nauk medycznych uzyskała na Uniwersytecie Medycznym w Warszawie. Po uzyskaniu tytułu specjalisty psychiatry od 2005 r. pracowała z osobami dorosłymi w kryzysie psychotycznym w Oddziale Zapobiegania Nawrotom I Kliniki Psychiatrii IPiN. Doświadczenie w pracy z młodzieżą zdobywała m.in. w Oddziale Leczenia Nerwic Młodzieży Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii, gdzie przez osiem lat prowadziła leczenie psychiatryczne i terapię młodych osób z zaburzeniami emocjonalnymi i osobowości oraz  w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży IPiN, gdzie zajmowała się diagnozą i leczeniem młodzieży z różnymi problemami emocjonalnymi oraz zaburzeniami psychicznymi. W ciągu ostatnich lat pracuje w ramach projektu tworzenia Środowiskowych Centrów Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży (Warszawa Bielany, Piaseczno). Poza działalnością kliniczną zajmuje się pracą dydaktyczno-naukową. Jest wykładowczynią, autorką artykułów i rozdziałów w książkach.

Aldona Czajkowska

Psycholożka, specjalistka psychoterapii dzieci i młodzieży, psychoterapeutka i superwizorka psychoterapii certyfikowana przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Dyrektorka ReGeneRacji i Szkoły Psychoterapii Dzieci i Młodzieży.

Justyna Dąbrowska
fot. Jacek Poręba

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Warszawskim, certyfikowana psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i European Association for Psychotherapy. Pracuje w podejściu psychodynamicznym. Ukończyła Studium Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji oraz szkolenie „Parent Infant Psychoanalytic Psychotherapy” w Anna Freud Centre w Londynie. Zajmuje się psychoterapia okołoporodową, która ogniskuje się wokół straty, niepłodności, traumy okołoporodowej, depresji poporodowej i terapii diady. Pisze, redaguje i publikuje. Jako autorka wydała między innymi „Matkę młodej matki”, „Nie ma się czego bać”, „Miłość jest warta starania” oraz “Zawsze jest ciąg dalszy. Rozmowy z psychoterapeutami”. Współautorka książek „Jaka piękna iluzja” (wraz z Magdaleną Tulli), „Rozmowy o odpowiedzialności” oraz nagrodzonej przez PTP „Psychoterapia dziś. Rozmowy”.

prof. dr hab. n. med.  Agnieszka Gmitrowicz

Specjalistka w dziedzinie psychiatrii oraz psychiatrii dzieci i młodzieży, suicydolożka (habilitacja). Posiada certyfikat ukończenia 4-letniego kursu psychoterapii (CM UJ w Krakowie). Hipnoterapeutka (posiada certyfikaty ukończenia kursów hipnozy i hipnoterapii). Arteterapeutka (posiada certyfikaty, jest także autorką wielu publikacji oraz organizatorką konferencji). Aktualnie pełni funkcję Przewodniczącej Zespołu Roboczego ds. prewencji samobójstw i depresji przy Radzie ds. Zdrowia Publicznego, a także Wiceprezeski Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego. Współorganizatorka i stała wykładowczyni rocznego Kursu Podyplomowego w dziedzinie arteterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim. Członkini Zarządu Sekcji Naukowych: Suicydologii Polskiej oraz Psychiatrii
Dzieci i Młodzieży Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Członkini EPA Section of Suicidology and Suicide Prevention.

Bożena Maciek-Haściło

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła Studium Psychoterapii oraz Szkołę Psychoterapii Grupowej w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Posiada certyfikat superwizora Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Szkoliła się również w podejściu  psychodynamicznym, Gestalt oraz systemowym. Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową zorientowaną psychodynamicznie w wymiarze krótko- i długoterminowym. Posiada także wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi i osobami, które doświadczyły skutków alkoholizmu w rodzinie. Jest pomysłodawczynią  i  kierowniczką Szkoły Psychoterapii Osób z Problemem Uzależnienia w Laboratorium Psychoedukacji. Jest superwizorką psychoterapii uzależnień. Członkini Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień i Komisji Egzaminacyjnej Certyfikatów Terapeutów Uzależnień i Współuzależnienia.

PROWADZĄCY I PROWADZĄCE WARSZTATY I SEMINARIA


Aleksandra Chomicz

Absolwentka wydziału psychologii na Uniwersytecie Gdańskim. Ukończyła studia podyplomowe z Diagnozy Klinicznej Dziecka i jego Rodziny na Uniwersytecie Warszawskim, podyplomowy kurs Arteterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim oraz Szkołę Psychoterapii Dzieci i Młodzieży przy Laboratorium Psychoedukacji i Ośrodku ReGeneRacja. Szkoliła się również w obszarze psychotromatologii (Pomorskie Centrum Psychotromatologii) oraz pracy psychoterapeutycznej z dziećmi opartej na mentalizacji (Anna Freud Center). Posiada certyfikat psychoterapeuty dzieci i młodzieży.

Anna Malinowska-Korczak

Psycholożka i psychoterapeutka. Pracuje z dziećmi i młodzieżą w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego w Tarczynie. Absolwentka SPDiM i współprowadząca wielu dziecięcych grup w Ośrodku Regeneracja. 

Anna Gryczewska-Jowsa

Absolwentka psychologii Uniwersytetu SWPS oraz Stosowanej Analizy Zachowania na Uniwersytecie SWPS. Ukończyła Studium Psychoterapii, Szkołę Psychoterapii Rodzin oraz Szkołę Psychoterapii Grupowej w Laboratorium Psychoedukacji. Certyfikowana psychoterapeutka Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii (European Association for Psychotherapii). Uzyskała specjalizację kliniczną z zakresu psychoterapii dzieci i młodzieży zakończoną państwowym egzaminem w CMP. Certyfikowany Trener Treningu Zastępowania Agresji (ART). Ukończyła szkolenie pierwszego stopnia z Terapii Opartej na Mentalizacji (MBT – Mentalization Based Treatment), a także całościowe szkolenie z Psychotraumatologii Praktycznej prowadzonego przez Fundację Pomorskie Centrum Psychotraumatologii i Instytut Psychoterapii Zintegrowanej w Monachium. Doświadczenie kliniczne zdobywała, pracując m.in. na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku na Wydziale Lekarskim i w Klinice Neurochirurgii, w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza na Całodobowym Oddziale Psychoterapeutycznym, w Instytucie Matki i Dziecka na Oddziale Pediatrii i Chorób Metabolicznych, w Szpitalu Nowowiejskim w Oddziale Rehabilitacji Psychiatrycznej, w Komendzie Stołecznej Policji w Wydziale Psychologów oraz w Ośrodku psychoterapii i psychiatrii dla dzieci i młodzieży ReGeneRacja w Warszawie. Zajmuje się psychoterapią indywidualną i grupową nastolatków oraz osób dorosłych. Prowadzi zajęcia w ramach Studium Psychoterapii Dzieci i Młodzieży przy Ośrodku ReGeneRacja W Warszawie.

dr Teresa Dorota Jadczak-Szumiło

Psycholożka, praktyk Somatic Experiencing, trenerka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Przez wiele lat badała wpływ alkoholu na rozwijający się mózg. Otrzymała za swoje badania nagrodę Ministra Zdrowia  „Zasłużony dla służby zdrowia”. Pracuje z rodzinami adopcyjnymi w zakresie pomocy w rozwoju dzieciom i w zakresie relacji w rodzinie. Autorka artykułów naukowych i publikacji popularno-naukowych. Pracuje w ITEM-Centrum Psychologiczne. Na stałe współpracuje z dr Brucem Perry w zakresie pomocy dzieciom po traumie wczesnodziecięcej w ramach Polskiego Instytutu Traumy.

Joanna Rezler-Pluta

Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, specjalność: Psychologia Kliniczna. W ramach studiów ukończyła dwa bloki specjalizacyjne – z Interwencji Kryzysowej oraz Psychoterapii Uzależnień. Uprawnienia pedagogiczne zdobyła w ramach Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego. Ukończyła Szkołę Psychoterapii Dzieci i Młodzieży przy Laboratorium Psychoedukacji i Ośrodku ReGeneRacja, a także 4-letni Kurs Psychoterapii Systemowej w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie, prowadzący do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała na stażach w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii, Telefonie Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 FDDS, Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy „Niebieska Linia”, Szpitalu Bródnowskim, Szpitalu Specjalistycznym MSWiA w Otwocku, czy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Nr 1 „SOS” w Warszawie. Ma doświadczenie współpracy z Domami Dziecka oraz Ogniskami Wychowawczymi „TPD”. Związana z Ośrodkiem Regeneracja, w którym prowadzi psychoterapię indywidualną, rodzinną oraz konsultacje rodzicielskie, koncentrując się na pomocy rodzinom z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym. Dzieli się swoją pasją do zawodu i doświadczeniem w ramach prowadzonych praktycznych zajęć w Szkole Psychoterapii Dzieci i Młodzieży. Od wielu lat współpracuje także z placówkami oświatowymi (szkoły, przedszkola) pełniąc rolę psychologa, wspierając zarówno dzieci, rodziców jak i nauczycieli.

Piotr Romanowski

Psycholog oraz certyfikowanym psychoterapeuta Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii. Posiada również tytuł specjalisty w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży. Ukończył 4-letnie Studium Terapii Rodzin organizowane przez Stowarzyszenie OPTA w Warszawie oraz Szkołę Trenerów BAZA w Krakowie. Od wielu lat wspiera psychoterapeutycznie w kryzysach młodzież i rodziny, w ramach współpracy z instytucjami publicznymi m.in z Poradniami Zdrowia Psychicznego, Pogotowiem Opiekuńczym, Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

Monika Katarzyna Waluchowska

Psycholożka, certyfikowana psychoterapeutka i superwizorka psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Od kilkunastu lat ma kontakt z młodzieżą i ich rodzicami. Doświadczenie zdobywała między innymi w Specjalistycznym Ośrodku Profilaktyki i Psychoterapii MOP oraz w Laboratorium Psychoedukacji.
Swoje wieloletnie doświadczenie wykorzystuje też do działalności edukacyjnej, pomagając pedegogom i psychologom pracującym z młodzieżą w placówkach oświatowych. Zajmuje się także superwizją procesów psychoterapeutycznych indywidualnych i grupowych dzieci i młodzieży w ReGeneRacji, w innych ośrodkach o tym profilu oraz w ramach Szkoły Psychoterapii Dzieci i Młodzieży.

Maria Zawadzka

Psycholożka i psychoterapeutka. Ukończyła Studium Psychoterapii Indywidualnej i Grupowej przy Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Certyfikowana psychoterapeutka Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii. Doświadczenie zbierała pracując w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz w Fundacji Rozwoju Dzieci im. J.A.Komeńskiego, gdzie mogła uczyć się wraz z rodzicami i nauczycielami rozumieć świat małego dziecka-przedszkolaka. Pracowała w Zakładzie Psychiatrii w Instytucie „Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka”, gdzie pomagała dzieciom i ich rodzicom, często w sytuacji choroby. W CZD pracowała z dziećmi autystycznymi, prowadziła psychoterapię dzieci i młodzieży z zaburzeniami lękowymi i depresją.

Rafał Zawadzki

Absolwent Wydziału Psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Ukończył Studium Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji, Studium Terapii Uzależnień przy Instytucie Psychologii Zdrowia oraz kurs Intensywnej Krótkoterminowej Terapii Dynamicznej w ramach ISTDP International. Posiada certyfikat European Association for Integrative Psychotherapy. Jest członkiem Naukowego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.