Rekrutacja na szkolenie rozpoczynające się we wrześniu 2022, zakończy się 22 lipca 2022.

Joanna Mieczkowska-Trąd

Absolwentka Wydziału Psychologii na Uniwersytecie SWPS w Warszawie oraz Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Ukończyła podyplomowe Studium Psychoterapii, Szkołę Psychoterapii Grupowej oraz Szkołę Psychoterapii Par w Laboratorium Psychoedukacji, szkolenie pierwszego i drugiego stopienia z Psychoterapii Opartej o Mentalizację (MBT), a także szkolenie z Terapii Par Skoncentrowanej na Emocjach (EFT – Emotionally Focused Therapy).

Jest członkinią Komisji Rewizyjnej Naukowego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Zajmuje się psychoterapią indywidualną, grupową i par. Pracuje także jako coach i trener. Prowadzi zajęcia w ramach Studium Psychoterapii przy Laboratorium Psychoedukacji oraz na Podyplomowych Studiach Coachingu i Mentoringu przy Uniwersytecie SWPS.