Zniżka w wysokości kwoty wpisowego dla osób, które wpłacą je w całości:
do 30.03 – 15%, do 30.05 – 10%

Ewelina Wiśniewska – Michalczyk

Psycholog i psychoterapeutą, absolwentka Studium Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji oraz Szkoły Psychoterapii Dzieci i Młodzieży przy Laboratorium Psychoedukacji i  Ośrodku ReGeneRacja. Przez kilka lat pracowała na Oddziale Dziennym dla Dzieci i Młodzieży w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii, gdzie prowadziła psychoterapię indywidualną i grupową dzieci i młodzieży. Wcześniejsze doświadczenia zdobywała m. in. w domu dziecka, w poradni zdrowia psychicznego oraz wspierając rodziny zastępcze.