Od marca 2020, w trybie nagłym,
zaczęliśmy z sukcesami uczyć online!
Rozmowy z kandydatami do SPDiM również odbywają się online.

dr Diana Senator

Dr Diana Senator

dr Diana Senator

pracuje w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Poradni dla Dzieci z Autyzmem. Zajmuje się naukowo i klinicznie problematyką więzi w triadzie oraz zaburzeniami relacji. Interesuje się także neuropsychologicznymi podstawami rozwoju oraz zaburzeniami rozwojowymi i psychicznymi w okresie niemowlęctwa. Prowadzi zajęcia specjalistyczne na Uniwersytecie Warszawskim.