Zniżka w wysokości kwoty wpisowego dla osób, które wpłacą je w całości:
do 30.03 – 15%, do 30.05 – 10%

dr Diana Senator

Dr Diana Senator

dr Diana Senator

pracuje w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Poradni dla Dzieci z Autyzmem. Zajmuje się naukowo i klinicznie problematyką więzi w triadzie oraz zaburzeniami relacji. Interesuje się także neuropsychologicznymi podstawami rozwoju oraz zaburzeniami rozwojowymi i psychicznymi w okresie niemowlęctwa. Prowadzi zajęcia specjalistyczne na Uniwersytecie Warszawskim.