Od marca 2020, w trybie nagłym,
zaczęliśmy z sukcesami uczyć online!
Rozmowy z kandydatami do SPDiM również odbywają się online.

Beata Wójcik

Absolwentka Wydziału Psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej oraz podyplomowych Studiów Pedagogicznych na Uniwersytecie Warszawskim.
Ukończyła Studium Psychoterapii Indywidualnej i Grupowej w Laboratorium Psychoedukacji. Posiada certyfikat Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. 
Dziesięć lat pracowała w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, gdzie zajmowała się diagnozą psychologiczną i pracą terapeutyczną z młodzieżą i rodzicami. Jest mężatką, ma nastoletniego syna.