Zniżka w wysokości kwoty wpisowego dla osób, które wpłacą je w całości:
do 30.03 – 15%, do 30.05 – 10%

Beata Wójcik

Absolwentka Wydziału Psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej oraz podyplomowych Studiów Pedagogicznych na Uniwersytecie Warszawskim.
Ukończyła Studium Psychoterapii Indywidualnej i Grupowej w Laboratorium Psychoedukacji. Posiada certyfikat Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. 
Dziesięć lat pracowała w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, gdzie zajmowała się diagnozą psychologiczną i pracą terapeutyczną z młodzieżą i rodzicami. Jest mężatką, ma nastoletniego syna.