Zniżka w wysokości kwoty wpisowego dla osób, które wpłacą je w całości:
do 30.03 – 15%, do 30.05 – 10%

Anna Zarzycka

Absolwentka Wydziału Psychologii UW. W latach 1998 – 2003 zaangażowana w projekty psychoedukacyjne. Prowadziła zajęcia profilaktyczne, integracyjne i rozwiązywania konfliktów w warszawskich liceach. Od 1999 r. związana z Laboratorium Psychoedukacji (ukończyła trzyletnie Studium Psychoterapii). Pracuje w nurcie psychodynamicznym. Powadzi psychoterapię indywidualną i terapię perinatalną (okołoporodową) a także terapię par. Przeszkolona w Anna Freud Center w zakresie terapii matki i dziecka