Zniżka w wysokości kwoty wpisowego dla osób, które wpłacą je w całości:
do 30.03 – 15%, do 30.05 – 10%

Anna Sopyło

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja psychoterapia), psycholog, psychoterapeuta. Ukończyła 4-letnie Studium Psychoterapii Indywidualnej w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Pracuje z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym i ich rodzicami. Prowadzi także terapię indywidualną osób dorosłych w podejściu psychodynamicznym.