Od marca 2020, w trybie nagłym,
zaczęliśmy z sukcesami uczyć online!
Rozmowy z kandydatami do SPDiM również odbywają się online.

Anna Sopyło

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja psychoterapia), psycholog, psychoterapeuta. Ukończyła 4-letnie Studium Psychoterapii Indywidualnej w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Pracuje z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym i ich rodzicami. Prowadzi także terapię indywidualną osób dorosłych w podejściu psychodynamicznym.