Zniżka w wysokości kwoty wpisowego dla osób, które wpłacą je w całości:
do 30.03 – 15%, do 30.05 – 10%

Alina Naporowska

 

 

Absolwentka IPSiR UW, superwizorka psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, certyfikowana psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Pracuje w podejściu systemowym, specjalizuje się w terapii rodzin i par, prowadzi superwizję i szkolenia z tego zakresu.