Rekrutacja na szkolenie rozpoczynające się we wrześniu 2022, zakończy się 22 lipca 2022.

Agnieszka Stachowicz

Szkoła Psychoterapii Dzieci i Młodzieży

Psycholożka, absolwentka dwuletniej Szkoły Psychoterapii Dzieci i Młodzieży przy Laboratorium Psychoedukacji i Ośrodku Regeneracja oraz pięcioletniego szkolenia systemowo-psychodynamicznego w Katedrze Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, które jest rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Ukończyła także szkolenie z Neuropsychologii klinicznej dziecka.

Pracuje na Oddziale Dziennym dla Dzieci i Młodzieży w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii, gdzie prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową oraz współprowadzi terapię rodzin. Równolegle pracuje w ReGeneRacji z dziećmi i ich rodzicami. Wcześniejsze doświadczenia zdobywała m. in. w organizacjach pozarządowych, w gimnazjum oraz poradni psychologiczno-pedagogicznej.