Trwa rekrutację uzupełniająca. Zapraszamy!

Szkoła Psychoterapii Dzieci i Młodzieży. Istniejemy od 2014 roku!

 

Szkoła Psychoterapii Dzieci i Młodzieży jest realizowana w trybie 4-letnim. Wymagane jest ukończenie studiów kierunkowych tj. psychologia, pedagogika lub wydział lekarski oraz doświadczenie w obszarze psychologicznej pomocy dzieciom lub młodzieży.

Więcej na podstronie Rekrutacja.

 

Program szkolenia spełnia warunki niezbędne do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty/tki Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. 

Zajęcia w ramach Szkoły Psychoterapii Dzieci i Młodzieży to 700 godzin zajęć teoretyczno-praktycznych, w tym 120 godzin superwizji prowadzonej przez certyfikowane superwizorki Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Ponadto wymagane jest odbycie 300 godzin stażu (w tym 120 godzin stażu klinicznego) oraz 250 godzin doświadczenia własnego. Cztery lata całościowego szkolenia to zajęcia teoretyczno-praktyczne, staż kliniczny oraz doświadczenie własne, które dają w sumie 1250 godzin szkolenia z zakresu psychoterapii. Więcej o certyfikacie PTP.

 

Program szkolenia spełnia również warunki niezbędne do uznania dorobku zawodowego i naukowego w dziedzinie ochrony zdrowia: psychoterapia dzieci i młodzieży

Wszystkie osoby, które uzyskały dyplom ukończenia albo ukończą pełne czteroletnie szkolenie w ramach Szkoły Psychoterapii Dzieci i Młodzieży, a także dopełnią reszty wymagań, mogą wystąpić z wnioskiem do Ministra Zdrowia o uznanie kształcenia za równoważne ze szkoleniem specjalisty psychoterapii dzieci i młodzieży. Więcej o nowej dziedzinie ochrony zdrowia – psychoterapii dzieci i młodzieży oraz o kryteriach, które należy spełnić, aby móc uzyskać tytuł specjalisty psychoterapii dzieci i młodzieży.

 

Oferujemy naukę w różnych nurtach pokazując możliwości ich integracji na bazie podejścia psychodynamicznego. W PROGRAMIE m.in.:

 • Pułapki i osobiste trudy w pracy z rodzicami dzieci i nastolatków;
 • Mentalizacja w terapii dzieci i młodzieży;
 • Teoria przywiązania z uwzględnieniem najnowszych osiągnięć w tej dziedzinie, oraz warsztaty z zastosowań praktycznych w pracy z dziećmi i rodzinami;
 • Pierwsza konsultacja rodziców i dziecka/ nastolatka – założenia i praktyka;  
 • Psychodynamiczne teorie rozwoju i ich implikacje w praktyce;
 • Metody oparte na dowodach: jak dobrać oddziaływanie do diagnozy (prezentacja przypadków klinicznych);
 • Superwizja pracy psychoterapeutycznej z pacjentami w wieku rozwojowym.

Ruszyła kolejna, dziesiąta rekrutacja do Szkoły Psychoterapii Dzieci i Młodzieży.

Zapraszamy na kolejną edycję szkolenia specjalistycznego z psychoterapii dzieci i młodzieży. Szkolenie jest realizowane przez dwa współpracujące zespoły: Laboratorium Psychoedukacji i ReGeneRację w formule zjazdów weekendowych w Warszawie.zobacz szczegóły

Nasi wykładowcy

Zaprosiliśmy do współpracy bardzo doświadczonych, praktykujących psychoterapeutów i psychiatrów, którzy pracują w różnych nurtach: psychodynamicznym, systemowym i behawioralno-poznawczym.

Co jest wyjątkowe w naszym szkoleniu?

 1. zajęcia dotyczące określonego zagadnienia (np. zaburzenia całościowe, ADHD i zaburzenia zachowania, zaburzenia lękowe, zaburzenia odżywiania itd.) są prowadzone przez osoby specjalizujące się w nim;
 2. w ramach szkolenia oferujemy 120 godzin grupowej superwizji pracy psychoterapeutycznej z dziećmi i młodzieżą;
 3. Jako jedyni uczymy psychoterapii grupowej dzieci i młodzieży;
 4. umożliwiamy współprowadzenie stacjonarnych grup terapeutycznych, grup weekendowych oraz wakacyjnych i feryjnych grup IN IN (intensywnych i interpersonalnych) dla dzieci i młodzieży oraz warsztatów dla rodziców prowadzonych w ReGeneRacji.