Rekrutacja na szkolenie rozpoczynające się we wrześniu 2022, zakończy się 22 lipca 2022.

Rekrutacja na rok akademicki 2022/23 zakończy się w 22 lipca 2022.

Warunki przyjęcia na szkolenie:

  • dyplom ukończenia studiów magisterskich (lub obrony pracy najpóźniej w ciągu pierwszego roku szkoły). Wymagane jest ukończenie studiów kierunkowych tj. psychologia, pedagogika lub wydział lekarski;
  • doświadczenie w obszarze psychologicznej pomocy dzieciom lub młodzieży (np. praca na stanowisku psychologa, wychowawcy, pedagoga w placówce dla dzieci lub młodzieży).
  • uczestniczenie w Grupie Otwarcia dla kandydatów, którzy nie mają żadnego własnego doświadczenia (np. treningów interpersonalnych, psychoterapii indywidualnej, grupowej) lub zakończyli je póżniej niż 7 lat temu.

 

Jak się zgłosić?

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie  Ankiety dla kandydatow SPDiM i przesłanie jej na adres: spdim.rekrutacja@gmail.com (prosimy nie wypełniać jej ręcznie). Osoby, które na podstawie ankiet zostaną zakwalifikowane do następnego etapu rekrutacji, zaprosimy na rozmowę.

Terminy spotkań rekrutacyjnych (odbywających się indywidualnie po pozytywnym rozpatrzeniu ankiety): 

22 lutego 2022 r. 
22 marca 2022 r. 
26  kwietnia 2022 r. 
24 maja 2022 r. 
28 czerwca 2022 r. 
19 lipca 2022 r.

Informacje na temat szkolenia można uzyskać pod adresem: spdim.rekrutacja@gmail.com lub pod numerem tel. 882 407 780  od piątku do poniedziałku w godzinach 10-12.  Część kierowanych do nas pytań powtarza się, postanowiliśmy publikować na stronie SPDiM najczęściej zadawane pytania wraz z odpowiedziami, zanim zadzwonisz lub napiszesz zajrzyj na FAQ.