Trwa rekrutację uzupełniająca. Zapraszamy!

Ruszyła kolejna, dziesiąta rekrutacja do Szkoły Psychoterapii Dzieci i Młodzieży.

Warunki przyjęcia na szkolenie:

  • dyplom ukończenia studiów magisterskich. Wymagane jest ukończenie studiów kierunkowych tj. psychologia, pedagogika, resocjalizacja lub wydział lekarski,
  • doświadczenie w obszarze psychologicznej pomocy dzieciom lub młodzieży (np. praca na stanowisku psychologa, wychowawcy, w placówce dla dzieci lub młodzieży), w niektórych przypadkach także gotowość do zdobycia doświadczenia pracy lub stażu w państwowym ośrodku zajmującym się psychoterapią dzieci i młodzieży,
  • uczestniczenie w Grupie Otwarcia*  - to doświadczenie może zostać zrealizowane także po przyjęciu na szkolenie, ale nie później niż do II roku szkolenia. Osoby, które nie mają za sobą doświadczenia psychoterapii indywidualnej w nurcie psychodynamicznym, warunek ten powinny spełnić przed rozpoczęciem szkolenia, czyli do września.

* Grupa Otwarcia to intensywne doświadczenie grupowe o charakterze interpersonalnym (organizowane przez Laboratorium Psychoedukacji, nie SPDiM), które daje okazję do nawiązania kontaktu ze sobą, z innymi ludźmi, z grupą jako całością, a także z osobami w roli autorytetów. Jest to doświadczenie, które każdy student i studentka SPDiM powinien/powinna zdobyć. Uczestnictwo w GO jest istotnym elementem procesu edukacyjnego w SPDiM, umożliwiającym lepsze zrozumienie zagadnień związanych z psychoterapią grupową dzieci i młodzieży. Uwaga, udział w Grupie Otwarcia jest dodatkowo płatny, zgodnie ze stawkami ustalanymi przez organizatorów (Laboratorium Psychoedukacji).

Jak się zgłosić?

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie  Ankiety dla kandydatów SPDiM i przesłanie jej na adres: biuro@spdim.edu.pl (prosimy nie wypełniać jej ręcznie!). Osoby, które na podstawie ankiet zostaną zakwalifikowane do następnego etapu rekrutacji, zaprosimy na osobistą rozmowę, która odbędzie się w Warszawie, w siedzibie ReGeneRacji.

Terminy spotkań rekrutacyjnych dla kandydatów na rok akademicki 2024/25 (odbywających się indywidualnie po pozytywnym rozpatrzeniu ankiety) to:

14 listopada 2023
19 grudnia 2023
9 stycznia 2024
30 stycznia 2024
27 lutego 2024
26 marca 2024
7 maja 2024
14 maja 2024
21 maja 2024

Informacje na temat szkolenia można uzyskać pod adresem: biuro@spdim.edu.pl lub pod numerem tel. 692 597 529 .

Na stronie FAQ zestawiliśmy najczęściej zadawane pytania dotyczące rekrutacji. Zapraszamy 🙂