Zniżka w wysokości kwoty wpisowego dla osób, które wpłacą je w całości:
do 30.03 – 15%, do 30.05 – 10%

Rekrutacja 2020

Szkoła Psychoterapii Dzieci i Młodzieży jest realizowana w trzech wariantach.

Oznacza to, że zależnie od swoich potrzeb zawodowych i szkoleniowych każdy kandydat będzie mógł skomponować sobie odpowiadający mu tryb nauki, a osoby prowadzące rekrutację udzielą w miarę potrzeb pomocy w tych decyzjach.

Warunki przyjęcia:

  • dyplom ukończenia studiów magisterskich (lub obrony pracy najpóźniej w ciągu pierwszego roku szkoły). Preferowane kierunki studiów: psychologia, resocjalizacja, pedagogika lub lekarski;
  • odbycie co najmniej wstępnego szkolenia z psychoterapii;
  • doświadczenie w obszarze psychologicznej pomocy dzieciom lub młodzieży;

 

Dodatkowe warunki dla osób, które chcą się ubiegać o przyjęcie do Szkoły w trybie zaawansowanym czyli do Szkoły dwuletniej

  • odbycie co najmniej podstawowego szkolenia z psychoterapii w podejściu psychodynamicznym lub/i systemowym (np. dwuletnia specjalizacja z psychoterapii na studiach psychologicznych, ukończenie wstępnego kursu w renomowanej placówce, rozpoczęcie nauki w rekomendowanej lub atestowanej szkole psychoterapii itp.);
  • doświadczenie w pracy psychoterapeutycznej z dziećmi, młodzieżą lub dorosłymi;
  • rozpoczęcie terapii własnej w formie terapii indywidualnej i/lub grupowej u terapeuty zaakceptowanego przez ośrodek szkolący.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wniosku (cv oraz list motywacyjny) na adres: barbara.jarosiewicz@lps.pl z zaznaczeniem SPDiM oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowego wysyłanego przez Barbarę Jarosiewicz. Niektóre osoby dodatkowo zaprosimy na rozmowę. 

Informacje można uzyskać pod adresem: barbara.jarosiewicz@lps.pl lub pod telefonem 501 201 490