Zniżka w wysokości kwoty wpisowego dla osób, które wpłacą je w całości:
do 30.03 – 15%, do 30.05 – 10%

Rekrutacja 2019

Szkoła Psychoterapii Dzieci i Młodzieży

Warunki przyjęcia:

  • dyplom ukończenia studiów magisterskich (lub obrony pracy najpóźniej w ciągu pierwszego roku szkoły);
  • odbycie co najmniej wstępnego szkolenia z psychoterapii (np. dwuletnia specjalizacja z psychoterapii na studiach psychologicznych, ukończenie wstępnego kursu w renomowanej placówce, rozpoczęcie nauki w rekomendowanej lub atestowanej szkole psychoterapii itp.);
  • doświadczenie w obszarze psychologicznej pomocy dzieciom lub młodzieży;

Dodatkowe warunki dla osób, które chcą się ubiegać o przyjęcie do Szkoły na II rok

  • odbycie co najmniej podstawowego szkolenia z psychoterapii w podejściu psychodynamicznym lub/i systemowym;
  • doświadczenie w pracy psychoterapeutycznej z dziećmi, młodzieżą lub dorosłymi;
  • rozpoczęcie terapii własnej w formie terapii indywidualnej i/lub grupowej u terapeuty zaakceptowanego przez ośrodek szkolący.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wniosku (cv oraz list motywacyjny) na adres: barbara.jarosiewicz@lps.pl z zaznaczeniem SPDiM oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowego wysyłanego przez Barbarę Jarosiewicz. Niektóre osoby dodatkowo zaprosimy na rozmowę. 

Informacje można uzyskać pod adresem: barbara.jarosiewicz@lps.pl lub pod telefonem 501 201 490