Od marca 2020, w trybie nagłym,
zaczęliśmy z sukcesami uczyć online!
Rozmowy z kandydatami do SPDiM również odbywają się online.

Rekrutacja 2020

Szkoła Psychoterapii Dzieci i Młodzieży jest realizowana w dwóch wariantach.

Oznacza to, że zależnie od swoich potrzeb zawodowych i szkoleniowych każdy kandydat będzie mógł skomponować sobie odpowiadający mu tryb nauki, a osoby prowadzące rekrutację udzielą w miarę potrzeb pomocy w tych decyzjach.

Warunki przyjęcia na całościowe, czteroletnie szkolenie

  • dyplom ukończenia studiów magisterskich (lub obrony pracy najpóźniej w ciągu pierwszego roku szkoły). Preferowane kierunki studiów: psychologia, resocjalizacja, pedagogika lub lekarski;
  • doświadczenie w obszarze psychologicznej pomocy dzieciom lub młodzieży
 

Dodatkowe warunki dla osób, które chcą się ubiegać o przyjęcie do Szkoły w trybie zaawansowanym czyli do Szkoły trzyletniej

  • ukończone studia wyższe w obszarze pomagania,
  • odbycie co najmniej podstawowego szkolenia z psychoterapii w podejściu psychodynamicznym lub/i systemowym (np. dwuletnia specjalizacja z psychoterapii na studiach psychologicznych, ukończenie wstępnego kursu w renomowanej placówce, rozpoczęcie nauki w rekomendowanej lub atestowanej szkole psychoterapii itp.);
  • doświadczenie w pracy psychoterapeutycznej z dziećmi, młodzieżą lub dorosłymi;
  • rozpoczęcie terapii własnej w formie terapii indywidualnej i/lub grupowej u terapeuty zaakceptowanego przez ośrodek szkolący.

Osoby rozpoczynające szkolenie 3-letnie pomijają I rok i dołączają do II roku. 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres: teresa.robak@lps.pl  (z dopiskiem SPDiM), a następnie o wypełnienie formularza zgłoszeniowego wysyłanego przez koordynatora. Niektóre osoby dodatkowo zaprosimy na rozmowę. 

Informacje można uzyskać pod adresem: teresa.robak@lps.pl lub pod telefonem 782 310 717 lub  501 201 490