Rekrutacja na rok 2024/2025 trwa. Zapraszamy!

Ruszyła kolejna, dziesiąta rekrutacja do Szkoły Psychoterapii Dzieci i Młodzieży.

Warunki przyjęcia na szkolenie:

  • dyplom ukończenia studiów magisterskich. Wymagane jest ukończenie studiów kierunkowych tj. psychologia, pedagogiką, resocjalizacja lub wydział lekarski;
  • doświadczenie w obszarze psychologicznej pomocy dzieciom lub młodzieży (np. praca na stanowisku psychologa, wychowawcy, pedagoga w placówce dla dzieci lub młodzieży).
  • uczestniczenie w Grupie Otwarcia dla kandydatów, którzy nie mają żadnego własnego doświadczenia (np. treningów interpersonalnych, psychoterapii indywidualnej, grupowej) lub zakończyli je później niż 7 lat temu.

Jak się zgłosić?

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie  Ankiety dla kandydatów SPDiM i przesłanie jej na adres: biuro@spdim.edu.pl (prosimy nie wypełniać jej ręcznie!). Osoby, które na podstawie ankiet zostaną zakwalifikowane do następnego etapu rekrutacji, zaprosimy na osobistą rozmowę, która odbędzie się w Warszawie, w siedzibie ReGeneRacji.

Terminy spotkań rekrutacyjnych dla kandydatów na rok akademicki 2024/25 (odbywających się indywidualnie po pozytywnym rozpatrzeniu ankiety) to:

14 listopada 2023
19 grudnia 2023 - brak miejsc
9 stycznia 2024
30 stycznia 2024
27 lutego 2024
26 marca 2024
30 kwietnia 2024
21 maja 2024

Informacje na temat szkolenia można uzyskać pod adresem: biuro@spdim.edu.pl lub pod numerem tel. 692 597 529 .

Na stronie FAQ zestawiliśmy najczęściej zadawane pytania dotyczące rekrutacji. Zapraszamy 🙂